Flash má cca 6MB - pokud máte pomalejší připojení a po stažení se nespustí - zmačkněte AKTUALIZOVAT.