ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Ptáci  >  Dravci  >  Poštolka rudonohá

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :108.00
řád :Dravci
čeleď :Sokolovití
rod :Sokol
druh :

Poštolka rudonohá

vědecký název :Falco vespertinus
zeměpisná forma :
popis :
prostředí : B - Otevřený terén
výskyt :VH - Vzácně hnízdící druh
samec-délka křídla od :224 mm
samec-délka křídla do :260 mm
samice-délka křídla od :230 mm
samice-délka křídla do :264 mm
samec-hmotnost těla od :115 g
samec-hmotnost těla do :173 g
samice-hmotnost těla od :139 g
samice-hmotnost těla do :248 g
poznámka ke hmotnosti :
doba hnízdění minimálně :V
doba hnízdění od :V
doba hnízdění do :VI
doba hnízdění maximálně :VII
snůška minimálně :2
snůška od :4
snůška do :5
snůška maximálně :7
hmotnost vejce od :12.93 g
hmotnost vejce do :14.92 g
hmotnost vejce průměr :13.92 g
hmotnost skořápky od :0.87 g
hmotnost skořápky do :2.00 g
hmotnost skořápky průměr :1.43 g
délka vejce od :30.70 mm
délka vejce do :42.00 mm
délka vejce průměr :36.80 mm
šířka vejce od :26.30 mm
šířka vejce do :32.50 mm
šířka vejce průměr :29.20 mm
kdo sedí :Obě pohlaví vysezují přibližně stejným dílem.
délka vysezení minimálně :22 dnů
délka vysezení od :22 dnů
délka vysezení do :23 dnů
délka vysezení maximálně :27 dnů
vyvedení minimálně :28 dnů
vyvedení od :28 dnů
vyvedení do :30 dnů
vyvedení maximálně :30 dnů
kroužek samec :E - Racčí
(průměr: 7.0 mm, výška: 10.0 mm, váha: 0.42 g)
kroužek samice :E - Racčí
(průměr: 7.0 mm, výška: 10.0 mm, váha: 0.42 g)
červená kniha :RE - Pro území ČR vymizelý
(Regionally Extinct)Sponzor stránek