ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Ptáci  >  Dravci  >  Poštolka jižní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :109.00
řád :Dravci
čeleď :Sokolovití
rod :Sokol
druh :

Poštolka jižní

vědecký název :Falco naumanni
zeměpisná forma :
popis :
prostředí : B - Otevřený terén
výskyt :V - Vzácný zatoulanec
VH - Vzácně hnízdící druh
samec-délka křídla od :215 mm
samec-délka křídla do :250 mm
samice-délka křídla od :224 mm
samice-délka křídla do :252 mm
samec-hmotnost těla od :145 g
samec-hmotnost těla do :145 g
samice-hmotnost těla od :142 g
samice-hmotnost těla do :200 g
poznámka ke hmotnosti :samec 1 ex
doba hnízdění minimálně :IV
doba hnízdění od :V
doba hnízdění do :V
doba hnízdění maximálně :VI
snůška minimálně :3
snůška od :4
snůška do :5
snůška maximálně :8
hmotnost vejce od :15.00 g
hmotnost vejce do :15.00 g
hmotnost vejce průměr :15.00 g
hmotnost skořápky od :0.78 g
hmotnost skořápky do :1.42 g
hmotnost skořápky průměr :1.16 g
délka vejce od :31.40 mm
délka vejce do :37.90 mm
délka vejce průměr :34.80 mm
šířka vejce od :26.00 mm
šířka vejce do :31.00 mm
šířka vejce průměr :28.70 mm
kdo sedí :Obě pohlaví vysezují přibližně stejným dílem.
délka vysezení minimálně :28 dnů
délka vysezení od :28 dnů
délka vysezení do :29 dnů
délka vysezení maximálně :29 dnů
vyvedení minimálně :26 dnů
vyvedení od :26 dnů
vyvedení do :30 dnů
vyvedení maximálně :30 dnů
kroužek samec :E - Racčí
(průměr: 7.0 mm, výška: 10.0 mm, váha: 0.42 g)
kroužek samice :E - Racčí
(průměr: 7.0 mm, výška: 10.0 mm, váha: 0.42 g)
červená kniha :- - Není uveden v červené knize
()Sponzor stránek