ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Ptáci  >  Pěvci  >  Drozd cvrčala

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :274.00
řád :Pěvci
čeleď :Drozdovití
rod :Drozd
druh :

Drozd cvrčala

vědecký název :Turdus iliacus
zeměpisná forma :
popis :
prostředí : C - Lesy
H - Husté porosty rákosu, orobince, ostřic, křovitých vrb apod.
výskyt :VH - Vzácně hnízdící druh
Z - Přezimující druh
samec-délka křídla od :111 mm
samec-délka křídla do :126 mm
samice-délka křídla od :108 mm
samice-délka křídla do :120 mm
samec-hmotnost těla od :40 g
samec-hmotnost těla do :77 g
samice-hmotnost těla od :47 g
samice-hmotnost těla do :73 g
poznámka ke hmotnosti :
doba hnízdění minimálně :V
doba hnízdění od :V
doba hnízdění do :VII
doba hnízdění maximálně :VII
snůška minimálně :4
snůška od :5
snůška do :6
snůška maximálně :8
hmotnost vejce od :4.75 g
hmotnost vejce do :5.50 g
hmotnost vejce průměr :5.05 g
hmotnost skořápky od :0.20 g
hmotnost skořápky do :0.32 g
hmotnost skořápky průměr :0.26 g
délka vejce od :21.90 mm
délka vejce do :29.50 mm
délka vejce průměr :25.80 mm
šířka vejce od :17.00 mm
šířka vejce do :20.70 mm
šířka vejce průměr :18.70 mm
kdo sedí :Obě pohlaví vysezují přibližně stejným dílem.
délka vysezení minimálně :12 dnů
délka vysezení od :14 dnů
délka vysezení do :15 dnů
délka vysezení maximálně :15 dnů
vyvedení minimálně :11 dnů
vyvedení od :11 dnů
vyvedení do :14 dnů
vyvedení maximálně :14 dnů
kroužek samec :K - Kosí
(průměr: 4.5 mm, výška: 6.0 mm, váha: 0.15 g)
kroužek samice :K - Kosí
(průměr: 4.5 mm, výška: 6.0 mm, váha: 0.15 g)
červená kniha :VU - Zranitelný
(Vulnerable)Sponzor stránek