ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Ptáci  >  Brodiví  >  Kolpík bílý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :28.00
řád :Brodiví
čeleď :Ibisovití
rod :Kolpík
druh :

Kolpík bílý

vědecký název :Platalea leucorodia
zeměpisná forma :
popis :
prostředí : G - Mělčiny rybníků a přehradních jezer, též větší louže na polích a lukách
výskyt :VH - Vzácně hnízdící druh
samec-délka křídla od :375 mm
samec-délka křídla do :410 mm
samice-délka křídla od :350 mm
samice-délka křídla do :400 mm
samec-hmotnost těla od :1700 g
samec-hmotnost těla do :1960 g
samice-hmotnost těla od :1487 g
samice-hmotnost těla do :1487 g
poznámka ke hmotnosti :samice 1ex
doba hnízdění minimálně :IV
doba hnízdění od :IV
doba hnízdění do :V
doba hnízdění maximálně :VI
snůška minimálně :2
snůška od :3
snůška do :4
snůška maximálně :7
hmotnost vejce od :74.80 g
hmotnost vejce do :74.80 g
hmotnost vejce průměr :74.80 g
hmotnost skořápky od :4.36 g
hmotnost skořápky do :9.86 g
hmotnost skořápky průměr :6.15 g
délka vejce od :52.70 mm
délka vejce do :76.40 mm
délka vejce průměr :67.60 mm
šířka vejce od :36.80 mm
šířka vejce do :49.50 mm
šířka vejce průměr :45.90 mm
kdo sedí :Obě pohlaví vysezují přibližně stejným dílem.
délka vysezení minimálně :21 dnů
délka vysezení od :21 dnů
délka vysezení do :25 dnů
délka vysezení maximálně :25 dnů
vyvedení minimálně :30 dnů
vyvedení od :30 dnů
vyvedení do :56 dnů
vyvedení maximálně :56 dnů
kroužek samec :B - Čapí
(průměr: 16.0 mm, výška: 15.0 mm, váha: 1.82 g)
kroužek samice :B - Čapí
(průměr: 16.0 mm, výška: 15.0 mm, váha: 1.82 g)
červená kniha :CR - Kriticky ohrožený
(Critically Endangered)Sponzor stránek