ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Netopýr Brandtův

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3015.00
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Netopýr
druh :

Netopýr Brandtův

vědecký název :Myotis brandtii
výskyt :Těžiště rozšíření leží v tajgové (boreální) zóně palearktické oblasti od Anglie po Kamčatku a Sachalin. Na sever dosahuje až k 65° s. š., na jih do západních Alp, jižního Rakouska, Slovinska, Bulharska, nejvýchodnějšího Turecka, Zakavkazí, středního Povolží, na Altaj, do severního Mongolská a na Hokkaidó.
výskyt v ČR :Je považován za vzácnější druh přesto, že vedle řady roztroušených nálezů z podzemních zimovišť (včetně lokality s několika desítkami zimujících kusů – Malá Moravka v Jeseníkách) máme i nemálo dokladů letního výskytu včetně nálezů 15 kolonií. Zdá se, že jeho výskyt asi není spojitý a soustřeďuje se hlavně do lesnatých území, především v pahorkatinách, vrchovinách a v podhůří. Objevuje se ovšem i v zalesněných partiích nížin (např. i Polabí). Jako u jiných lesních netopýrů však může být dosud známý obraz rozšíření nedostatkem údajů zkreslený.
popis :Dlouho byl považovaný za východoevropský poddruh n. vousatého, teprve v r. 1970 bylo prokázáno, že výskyt obou forem se překrývá a jde tedy o samostatné druhy; jejich rozlišení není snadné, dobře lze rozeznat jen dospělé samce podle velikosti a tvaru penisu. Zatímco u netopýra vousatého (i netopýra menšího) je tenký a po celé délce zhruba stejně silný, u netopýra Brandtova bývá mohutnější a na konci výrazně rozšířený. U samic jsme odkázáni na znaky na zubech - oba malé horní i dolní premoláry jsou zhruba stejně vysoké (u netopýra vousatého je druhý menší) a na patrovém okraji třetího horního premoláru je lupou dobře patrný výrazný hrot (u netopýra vousatého chybí). V typickém případě je také patrná poněkud větší velikost netopýra Brandtova (viz hodnoty LAt) a celkově hnědší zbarvení, světlejší než u netopýra vousatého. Chlupy na hřbetě mají špičky světle hnědé a tmavošedá spodní část není tak zřetelně odlišena jako u netopýra vousatého, ve zbarvení břicha se objevují hnědavé až žlutavé tóny. Po získání zkušeností lze oba druhy podle uvedených znaků celkem spolehlivě odlišit i na dálku.
způsob života :V hrubých rysech jako u netopýra vousatého, ale více než jeho dvojník se váže na lesní stanoviště včetně rozsáhlejších porostů. Letní úkryty v budovách (štěrbiny za obložením a okenicemi, ve střešní krytině, méně častěji v trámoví na půdách apod.) jsou patrně jen náhradou za podobné přirozené úkryty (např. pod kůrou stromů); takřka vždy jde o menší osamělé budovy (hájovny, chaty apod.). Objevuje se také v budkách (a to i letní kolonie), často společně s netopýrem parkovým. Letní kolonie čítají zpravidla 20-50 jedinců (z literatury je známá až pětinásobná velikost). V podzemních zimovištích se s výjimkou několika lokalit tradičně využívaných větším počtem jedinců (Malá Moravka, slovenská Dobšinská ledová jeskyně až 300 ex.) objevuje zřídka až výjimečně. Potrava i lovecká strategie jsou podobné jako u netopýra vousatého. Loví i uvnitř vysokokmenných lesních porostů a nad vodními plochami. Nejvyšší zjištěné stáří se u netopýra Brandtova uvádí 38 let (u nás 26 let). Zvláště chráněný (ohrožený) druh.
rozšíření v ČR :3 - méně běžný
hmotnost těla (G) :4,5-9,5 g
délka těla (LC) :39-50 mm
délka ocasu (LCd) :32-44 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :12,5-17 mm
délka předloktí (LAt) :33-38 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)5,5-8 mm
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Echolokace: Shodné parametry s netopýrem vousatým, v terénu jsou oba druhy neodlišitelné.Sponzor stránek