ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Netopýr brvitý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3016.00
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Netopýr
druh :

Netopýr brvitý

vědecký název :Myotis emarginatus
výskyt :Obývá teplejší oblasti západní poloviny palearktické oblasti od Portugalska a Maroka po střední Asii a Afghánistán. Na jih zasahuje do Arábie a severní Afriky, severní hranice areálu prochází státy Beneluxu, jižním Německem a přes naše území pokračuje do jižního Polska, Zakarpatské Ukrajiny a Rumunska, na Krym a Kavkaz.
výskyt v ČR :Donedávna vzácný druh, známý jen z několika moravských lokalit a ojedinělými zimními nálezy v Čechách. V posledním desetiletí se však projevuje výrazný populační vzestup a nyní je téměř souvisle rozšířený na většině území Moravy (místy je i poměrně hojný). Z Čech zatím pochází asi 50 nálezů, vesměs ze zimovišť z východní části území, ale víceméně pravidelně se rovněž objevuje ve středních Čechách a v Pošumaví (stále častěji i v letním období).
popis :V mnoha směrech je dost podobný předchozímu druhu, ale nemá kartáčovitý lem na okraji ocasní blány ani esovité prohnutí ostruhy, a už na dálku je patrné jeho výrazně odlišné zbarvení. Celá hlava včetně boltců i neosrstěných partií je tmavá se zřetelným temně rezavým nádechem, na hřbetě je srst u dospělců nápadně rezavá až hnědočervená a naspodu těla žlutavě šedobílá s nádechem do rezava. Pesíky jsou vlnité a zřetelně tříbarevné (při základu černé, uprostřed šedavé a u špičky načervenalé). Mladí jedinci postrádají světlejší načervenalé zbarvení. Rozhodujícím znakem je pravoúhlý zářez na vnějším okraji boltce zhruba v úrovni hrotu poměrně dlouhého tragu (tedy asi ve 2/3 výšky boltce). Při zimování se obvykle neukrývá ve štěrbinách, neklopí boltce dozadu a je zpravidla patrné jeho charakteristické zbarvení.
způsob života :Jde původně o jeskynní druh, často zjišťovaný ve společných koloniích s vrápenci. U nás se v letním období až na řídké výjimky ukrývá na půdách budov. Letní kolonie bývají dosti početné (až 600 jedinců) a typicky zavěšené na krytině střech, nikoliv ve štěrbinách. Zimuje v podzemních prostorách, zpravidla na rozsáhlých lokalitách se stálým mikroklimatem. Patří spíše k usedlým formám. Potravu získává v listoví a těsném okolí vegetace, obvykle poměrně nízko nad zemí. Její podstatnou součást tvoří velcí pavouci, které sbírá v letu ze sítí. Pravidelně loví rovněž dvoukřídlé a motýly, včetně housenek, sbíraných z povrchu větví či přízemní vegetace. Dožívá se stáří přinejmenším 22 let. Zvláště chráněný (ohrožený) druh.
rozšíření v ČR :3 - méně běžný
hmotnost těla (G) :6-10 g
délka těla (LC) :41-53 mm
délka ocasu (LCd) :38-48 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :16-17 mm
délka předloktí (LAt) :36-41 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)9,5-11 mm
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Echolokace: FM hlasy v rozpětí 80-35 kHz, s maximem intenzity kolem 50 kHz a výraznými situačními modifikacemi. Při lovu v listoví se maximum intenzity posouvá až k 70 kHz a zachytitelnost detektorem klesá.Sponzor stránek