ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Netopýr velký

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3019.00
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Netopýr
druh :

Netopýr velký

vědecký název :Myotis myotis
výskyt :Takřka výlučně evropský druh s centrem rozšíření v jižní a střední Evropě. Ve Finsku, Skandinávii, Dánsku a na britských ostrovech chybí, východní hranice rozšíření probíhá Běloruskem, jižní Ukrajinou, Moldávií a západním pobřežím Černého moře. Vyskytuje se rovněž v Turecku, v Sýrii, Libanonu a na některých středomořských ostrovech.
výskyt v ČR :Na celém území představuje v nižších a středních polohách patrně našeho nejhojnějšího netopýra, vystupuje však i do hor, kde v zimovištích bývá dominantním prvkem. Početnost v posledních letech po předchozím poklesu zřetelně narůstá (letní kolonie i na zimovištích).
popis :Už na první pohled jde o velkého netopýra s poměrně dlouhými blanitými boltci (při přeložení dopředu přesahují úroveň čenichu) a s přímým, rovným tragem. Boltce jsou relativně velké i ve srovnání s jinými druhy rodu Myotis (vyjma n. velkouchého), od kterých ho ve většině případů spolehlivě odlišíme podle celkově větší velikosti. Záměna je možná jen s netopýrem ostrouchým. Ve srovnání s ním má boltce zřetelně širší (nad 16 mm), delší (většinou nad 26 mm) a s dopředu prohnutou přední hranou, dále se vyznačuje relativně kratším ocasem (viz poměr LC/LCd či LA/LCd), postrádá světlou skvrnu na čele a v typickém provedení se v jeho zbarvení více uplatňují hnědavé tóny. Srst na hřbetě je u dospělců špinavě hnědá a u mláďat i nerozmnožujících se jedinců sytě šedává, břicho bývá špinavě bílé a boltce i blány bývají světle hnědé. Starší název: netopýr obecný.
způsob života :Původně jeskynní druh, u nás však je v letním období plně synantropní. Vytváří početné kolonie na půdách větších budov (zpravidla 200-500, nyní až 4000 kusů). Samci zpravidla osídlují jednotlivě různé štěrbinové úkryty na půdách, vzácněji i jinde. Zimuje takřka výlučně v podzemních prostorách, jeskyních a štolách, občas i masově ve shlucích čítajících desítky (na jihu stovky i tisíce) kusů. Do takovýchto zimovišť se sletuje i ze vzdáleností přes 100 km (nejdelší zaznamenaný přelet 390 km), většina přeletů však nepřesahuje 30 km. Je specialistou na lov velkých nelétavých brouků. Přes 80 % potravy tvoří velcí střevlíci, které sbírá z povrchu půdy a z hrabanky. Oblíbenými lovišti jsou kosené louky a listnaté lesy s řídkým bylinným podrostem. Každý jedinec má 3-5 oblíbených lovišť v okolí kolonie až do vzdálenosti 25 km, která podle situace střídá. Průměrný věk je 3-4 roky, prvního roku života se podobně jako u jiných netopýrů ovšem dožívá jen necelých 50 % mláďat. Nejvyšší zjištěný věk je u netopýra velkého 37 let. Zvláště chráněný (silně ohrožený) druh.
rozšíření v ČR :5 - zcela běžný
hmotnost těla (G) :16-35 g
délka těla (LC) :68-83 mm
délka ocasu (LCd) :45-61 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :24-31 mm
délka předloktí (LAt) :56-67 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)10-15 mm
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Echolokace: Výrazně modulované FM hlasy s nejvyšší intenzitou ve frekvenčním pásmu 27-35 kHz, při zaměřovači fází začínají však na frekvencích kolem 70 kHz i výše. Délka hlasu je asi 2-3 ms (v terminální fázi až 0,4 ms), rychlost opakování 12-20 výkřiků/s. Při lovu však využívá i pasivní zvukovou (velké boltce) a čichovou lokalizaci kořisti.Sponzor stránek