ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Netopýr ostrouchý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3020.00
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Netopýr
druh :

Netopýr ostrouchý

vědecký název :Myotis oxygnathus
výskyt :Evropský druh s těžištěm rozšíření ve Středozemí a na Balkáně, severní hranice probíhá střední Francií, Švýcarskem a rakouským Podunajím, na Slovensku a u nás dosahuje nejsevernějšího výskytu vůbec. Na východě areálu zasahuje na Krym a do středního Turecka. Donedávna byl spojován se středoasijským druhem M. blythii, jehož areál jde až do střední Číny, novější názory však hovoří spíše pro samostatné druhové postavení jednotlivých poddruhů dříve řazených k M. blythii. Z tohoto důvodu je správnější používat i český název netopýr ostrouchý namísto někdejšího netopýr východní.
výskyt v ČR :Stálá populace žije na větší části Slovenska, zejména v teplejších jižních oblastech, na území ČR se jednotlivé kusy celkem pravidelně objevují v různých zimovištích Moravského krasu a jižní Moravy (Turold), v Javoříčských jeskyních a v období přeletů dokonce i v severovýchodních Čechách. Letní nálezy v ČR jsou naprosto ojedinělé, doklad rozmnožování chybí.
popis :O málo menší dvojník předchozího druhu (tj. poměrně velký netopýr, zřetelně větší než ostatní příslušníci rodu), rozlišení umožňují hlavně užší (méně než 16 mm) a kratší (pod 25 mm) boltce s rovným předním okrajem, poněkud kratší, avšak špičatější čenich, zřetelně delší ocas, u většiny jedinců výrazná světlá skvrna na čele a převládající světlejší a šedší tóny ve zbarvení srsti na hřbetě, břicho je téměř čistě bílé. Starší název: netopýr východní.
způsob života :V základních rysech shodný s předchozím druhem, s nímž v oblastech společného výskytu vytváří smíšené letní kolonie. Na jihu je nacházíme v jeskyních, ve střední Evropě (např. Slovensko, Švýcarsko) na půdách budov. I zde se však vyskytuje spíš jen ostrůvkovitě v nejteplejších oblastech s dostatkem otevřených formací typu křovinaté stepi. V době podzimních přeletů se sletuje do tradičních říjišť v malých jeskyních, ve výklencích mostů apod., kde se v dočasných harémových skupinkách páří. Při zimování visí většinou volně, ve štěrbinách se neukrývá. Ve výběru potravy je výrazně oportunističtější než jeho dvojník, soustřeďuje se především na sarančata (65 %), housenky motýlů (20 %) a velké brou­ky (mandelinky, chrousty apod.) pohybující se ve vysokostébelných stepních porostech a létající nad povrchem vegetace. Nejvyšší známý věk je 32-33 let. Zvláště chráněný (silně ohrožený) druh.
rozšíření v ČR :1 - ojedinělý
hmotnost těla (G) :15-28 g
délka těla (LC) :54-76 mm
délka ocasu (LCd) :54-73 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :21-26 mm
délka předloktí (LAt) :52,5-61,5 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)9-13 mm
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Echolokace: Hlasovými projevy se podobá netopýru velkému, při vyhledávacím letu ve volném prostředí má terminální frekvenci hlasů poněkud vyšší (33-42 kHz). Podobně jako u netopýra velkého jsou vyšší harmonické tóny přítomny jen v hlasech mláďat.Sponzor stránek