ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Netopýr večerní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3025.00
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Netopýr
druh :

Netopýr večerní

vědecký název :Eptesicus serotinus
výskyt :Obývá Evropu včetně Středozemí, Běloruska, Ukrajiny a jižního Ruska, chybí jen ve Skandinávii a Finsku, na britských ostrovech s výjimkou jižní Anglie a ve vysokohorských oblastech. Areál dále pokračuje do střední Asie, Mongolská, Číny a Koreje, na jihu zasahuje do severní Afriky, Arábie, Íránu, Afghánistánu a severního Thajska.
výskyt v ČR :Je rozšířený téměř po celém území, místy chybí pouze v horských a souvisleji zalesněných oblastech. Podobně jako jinde v Evropě je i u nás jeho výskyt jednoznačně vázaný na lidská sídla. V létě ho zastihneme téměř výlučně v městech a na vesnicích, v teplejších nížinách a pahorkatinách s intenzivním zemědělstvím je dokonce jedním z nejhojnějších netopýrů.
popis :Jeden z větších druhů našich netopýrů. Podle velikosti ho lze zaměnit s netopýrem rezavým (ten však má jiný tvar boltce, dobře vyvinutou epiblemu a jiné - jednobarevně rezavé - zbarvení), anebo s většími druhy rodu Myotis, od nichž se liší černohnědým zbarvením boltců a létacích blan, poněkud masitějším boltcem i zřetelně kratším, mírně zahnutým a tupě zakončeným tragem. Ocas přesahuje zhruba o 5 mm okraj ocasní blány. Srst je na hřbetě černohnědá, u starších kusů s rezavohnědým nádechem, na břiše bývá světlejší, žlutavě hnědá. Starší název: netopýr pozdní.
způsob života :Nejčastěji bývá vidět při lovu nad ulicemi měst, v parcích apod. Dlouho před setměním létá typickým způsobem ve výšce 5-15 m rychle tam a zpět v úseku asi 500 m a občas se ozývá i dobře slyšitelnými komunikačními hlasy. Letní kolonie (10-50 jedinců) většinou využívají štěrbinové úkryty na půdách u komínů nebo v hřebenech střech. Stejně tak je můžeme zastihnout ve skulinách za dřevěným obložením budov, za okenicemi, v dutinách mezi zdmi domů, ve skříních nepoužívaných žaluzií apod. Každá kolonie využívá několik podobných úkrytů a během letní sezóny je několikrát víceméně pravidelně střídá. Vazba na úkryty nebývá příliš silná a po vyrušení je kolonie obvykle opouštějí. Do rozmnožování se velká část samic zapojuje již v prvním roce svého života, jako u většiny našich netopýrů rodí po jednom mláděti, a to zpravidla v průběhu června. V období přeletů se pouze jednotlivě objevuje v podzemních úkrytech, jako zimoviště je využívá ještě řidčeji. Spíš ho zastihneme ve sklepích budov, ale ani v tomto případě nelze hovořit o typických zimovištích. Lze ho považovat za usedlý (resp. přelétavý) druh - nejdelší doložený přelet je sice 330 km, většinou se však přesunuje do 20-50 km. Složení potravy se sezónně dosti mění podle nabídky, jako typický oportunista se plně soustřeďuje na lov potravy momentálně nejsnáze dostupné. Často loví kolem pouličních světel a jeho hlavní kořistí se stávají velcí brouci a noční motýli. Zajímavá podívaná se běžně naskýtá v zahradách a parcích i v centru velkoměst (např. Prahy) v době výletu chroustků (rody Amphimalon a Rhizotrogus), kdy celá kolonie poletuje těsně nad zemí často i za dne. Podobnou technikou příležitostně chytá i krtonožky a jiné velké bezobratlé včetně sekáčů, střevlíků, housenek a jiných nelétavých forem. Nejvyšší zjištěný věk u nás a v zahraničí je 18-21 let. Pozornosti zasluhuje skutečnost, že naprostá většina zjištěných případů vztekliny u evropských netopýrů se týká právě tohoto druhu.
rozšíření v ČR :5 - zcela běžný
hmotnost těla (G) :13-30 g
délka těla (LC) :62-80 mm
délka ocasu (LCd) :45-59 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :18-22,5 mm
délka předloktí (LAt) :47-57 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)6-11 mm
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Echolokace: Velmi silné, dobře zachytitelné FM hlasy (50-25 kHz), poměrně krátké (3-6 ms), často se slyšitelnou 2. harmonickou komponentou (70-40 kHz). Maximum intenzity na 25 kHz, kde je možná záměna s n. rezavým, pro n. večerního je však charakteristický výrazně nepravidelný rytmus (resp. nepravidelné pauzy) po každých 2-4 výkřicích (průměrný rytmus je 5-7 hlasů/s). Dosti často slyšíme i dlouhé (7-10 ms) nízkofrekvenční sociální hlasy (28-16 kHz), zvláště koncem léta při výletu mláďat.Sponzor stránek