ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Netopýr obrovský

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3028.00
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Netopýr
druh :

Netopýr obrovský

vědecký název :Nyctalus lasiopterus
výskyt :Jde o velmi vzácný druh s jednotlivými nálezy rozptýlenými v jihozápadních částech palearktické oblasti od Portugalska a jižní Francie přes Švýcarsko, severní Itálii a Rakousko na severovýchod Polska, Ukrajinu, do středního Ruska (po Moskvu), Zakavkazí, Kazachstán a hlavně Středozemí, odkud pochází největší počet nálezů. Byl nalezen i ve všech sousedních zemích -dva nálezy z Maďarska a Rakouska a dva odchyty na jihovýchodním Slovensku.
výskyt v ČR :U nás spolehlivý doklad výskytu dosud chybí, i když je pravděpodobný. Kromě preparovaného kusu nejasného původu ze školních sbírek v Českých Budějovicích jsou z ČR k dispozici pouze odchytem nedoložená pozorování z jižní Moravy.
popis :Je to největší evropský netopýr (G 41-76 g, LAt 63-69 mm, LC 84-104 mm, LCd 55-65 mm, LA 21-26 mm, LT 7-8,5 mm). Ve většině znaků se shoduje s netopýrem rezavým s výjimkou velikosti (LAt výrazně nad 61 mm) a tvaru boltců, které jsou zřetelně širší s masitějším spodním záhybem. Zbarvení srsti bývá temnější, i když celkové zbarvení má rezavý odstín a chlupy jsou rovněž jednobarevné.
způsob života :Konkrétních poznatků o způsobu života je poskrovnu. Jde o lesní druh, osídlující v letním i zimním období stromové dutiny v teplých listnatých lesích. Létá rychle a 15-50 m vysoko ve volném prostoru. Ve Středomoří bylo v jeho trusu nalezeno peří drobných ptáků, což vedlo k patrně mylné domněnce, že loví i táhnoucí pěvce. Spíš jde o lovce tzv. vzdušného (aero-) planktonu, s nímž se do potravy dostává i prachové peň', poletující v tahových koridorech ptáků volně ve vzduchu, a které různí nelétaví bezobratlí (pavouci, sekáči aj.) využívají k transportu. Tento výklad zároveň vysvětluje překvapivě vysoký podíl nelátající kořisti v potravě tohoto druhu. Přinejmenším v severních oblastech areálu (resp. ve východní Evropě) jde o druh tažný. Samicí kolonie nalezené v této oblasti čítají kolem 10 (ve Španělsku až 66) jedinců.
rozšíření v ČR :6 - výskyt na Slovensku
hmotnost těla (G) :41-76 g
délka těla (LC) :84-104 mm
délka ocasu (LCd) :55-65 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :21-26 mm
délka předloktí (LAt) :63-69 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)7-8,5 mm
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Vydává silné, daleko slyšitelné FM hlasy shodného typu jako u netopýra rezavého, avšak s poněkud nižší terminální frekvencí (17-20 kHz) a pomalejším i pravidelnějším rytmem.Sponzor stránek