ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Netopýr jižní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3030.10
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Netopýr
druh :

Netopýr jižní

vědecký název :Pipistrellus kuhlii
výskyt :Těžiště rozšíření má v Africe (až do Kapské oblasti a na Kapverdské ostrovy) a ve Středozemí, zasahuje však i do Arábie, střední Asie, Pákistánu a východní Indie. Ještě nedávno se severní hranice jeho výskytu v Evropě kryla se severní hranicí Středozemí, kde je v pobřežních oblastech i na ostrovech jedním z nejhojnějších netopýrů vůbec. Od konce 80. let však pozorujeme jeho průběžný posun na sever do nových, předtím neosídlených oblastí (střední Povolží, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko a přes jižní Německo a střední Francii až do jižní Anglie).
výskyt v ČR :Nově zjištěný druh.
popis :Ve většině znaků se podobá netopýru hvízdavému, je však zřetelně větší (G 4,8-10 g, LAt 30-36,2 mm, LC 39-55 mm, LCd 30-45 mm, LA 10-15 mm) a poněkud odlišně zbarvený - na hřbetní straně mívá patrný náznak pískového zbarvení a u většiny jedinců je na okraji létací blány mezi 5. prstem a nohou bílý, 1-2 mm široký lem (ve slabším provedení se může objevovat i u jiných druhů rodu, zejména netopýra nejmenšího). Hlavním znakem k odlišení netopýra jižního je tvar horních řezáků - jako jediný z podobných evropských netopýrů má I1 jednohrotý a výrazně větší než drobný I2.
způsob života :Jde o klasický štěrbinový druh, v Evropě dnes takřka výlučně synantropní - typickými úkryty mu jsou štěrbiny ve zdivu budov, nad okny, ve střešní krytině apod. Nálezy z přirozených štěrbin (např. skalních puklin) jsou spíše ojedinělé, i když patrně právě v nich většina populace zimuje. Na rozdíl od jiných druhů rodu nemá sklon k masovému výskytu, jeho kolonie bývají málo početné (asi 10-20 jedinců), velké kolonie (100-300 jedinců) jsou i na jihu výjimečné. Vyletuje až za úplné tmy, létá rychle a obratně. Loví většinou několik metrů nad zemí (2-15 m) v otevřeném prostoru, často kolem pouličních lamp. Zvláště na počátku aktivity se objevuje i těsně nad vodní hladinou. Je to pravděpodobně druh velmi stálý bez delších sezónních migrací.
rozšíření v ČR : -
hmotnost těla (G) :4,8-10 g
délka těla (LC) :39-55 mm
délka ocasu (LCd) :30-45 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :10-15 mm
délka předloktí (LAt) :30-36,2 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :FM echolokační signály jsou poměrně silné a tudíž dobře zachytitelné hlasy s pravidelným rytmem, počáteční frekvencí 70-40 kHz, terminální frekvencí 35-40 kHz a poměrně dlouhé (5-12 ms).Sponzor stránek