ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Letouni  >  Létavec stěhovavý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3034.00
řád :Letouni
čeleď :Netopýrovití
rod :Létavec
druh :

Létavec stěhovavý

vědecký název :Miniopterus schreibersii
výskyt :V tradičním pojetí má obrovský areál sahající od Austrálie přes jižních části palearktické oblasti do jižní Afriky, zdá se však, že mimoevropské formy jsou spíše samostatnými druhy. V Evropě patří k nejhojnějším druhům ve Středozemí, severní hranice výskytu probíhá střední Francií a západním Švýcarskem, nepřekračuje Alpy, ale zasahuje do slovenských Karpat, na Zakarpatskou Ukrajinu a Krym. Nejsevernější lokalitu vůbec představuje jeskyně Aksamitka v Pieninách. Nejblíže našemu území je známý z Malých Karpat, zejména z Plavecké jeskyně (v posledních desetiletích se zde však namísto tradiční celoroční kolonie objevuje pouze jednotlivě).
výskyt v ČR :Z území ČR není výskyt létavce doložen (nepočítáme-li kosterní pozůstatky z mladšího holocénu nalezené v Moravském krasu), ale vzhledem k dlouhým přeletům lze předpokládat, že se může příležitostně objevovat.
popis :Je nevýrazně šedohnědě zbarvený netopýr střední velikosti (G 10-17 g, LAt 43-48 mm, LC 48-62 mm, LCd 56-64 mm, LA 10-13,5 mm, LT 5-7,2 mm) s drobnými boltci charakteristického tvaru, které nepřesahují profil hlavy. Hlavu má téměř kulovitou s výrazně klenutým čelem a křídla dlouhá, ostře zašpičatělá. Druhý článek 3. (nejdelšího) prstu je 3krát delší než 1. článek a v klidu je spolu s 2. článkem 4. prstu překlápěn na vnitřní stranu křídla. Postrádá epiblemu i penisovou kost. Pro řadu dalších odlišností (např. stavba spermií, časná ontogeneze, stavba chrupu i lebky) bývá oddělován do samostatné čeledi létavcovitých (Miniopteridae).
způsob života :Jedná se výhradně o jeskynní druh, osídlující podzemní prostory s přímým, dobře průletným vstupním koridorem. Je výrazně sociální, v tropech tvoří kolonie (společně samci se samicemi) až o statisících jedinců, v jižní Evropě jde řádově o tisíce a velikost slovenských letních kolonií se pohybuje od 100 do 1000 kusů. Zimuje v soudružných shlucích (v jižní Evropě až desítky tisíc kusů), jednotlivě spíše výjimečně. Létá velmi rychle (až 70 km/h) ve výšce 5-10 m nad zemí a loví nad křovinatou lesostepní a lesní vegetací. Běžné jsou u něho mezi-i vnitrosezónní přelety kolonií do vzdáleností kolem 200-300 km jako rychlá odezva na změny v nabídce úkrytů (zakrytí vchodu vegetací, změna mikroklimatu apod.). V takových případech se kolonie často vracejí do mateřských kolonií, od nichž se původně odštěpily (historie kolonií ve středním a severním Slovensku).
rozšíření v ČR :6 - výskyt na Slovensku
hmotnost těla (G) :10-17 g
délka těla (LC) :48-62 mm
délka ocasu (LCd) :56-64 mm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :10-13,5 mm
délka předloktí (LAt) :43-48 mm
výška ušního víčka - tragu : (LT)5-7,2 mm
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Vydává série FM výkřiků s pomalým rytmem opakování a dosti vysokou frekvencí - koncová frekvence vyhledávacích hlasů je 50-55 kHz.Sponzor stránek