ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Sysel obecný

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Sysel obecný

Sysel obecný  Sysel obecný  Sysel obecný  

více fotografií

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3037.00
řád :Hlodavci
čeleď :Veverkovití
rod :Sysel
druh :

Sysel obecný

vědecký název :Spermophilus citellus
výskyt :Vyskytuje se v jihovýchodní a střední Evropě (nejvíce na západ zasahuje do Čech) a dále i v Malé Asii. Do střední Evropy pronikl zřejmě poměrně pozdě, můžeme-li soudit podle materiálů z archeologických nalezišť, pak až v nejranějším středověku. Během posledních několika desetiletí však na mnoha místech vymizel a jeho výskyt získal silně ostrůvkovitý charakter.
výskyt v ČR :Zatímco v 50. letech 20. století obýval kulturní step téměř všude v nižších až středních polohách (do 500-700 m n. m.) a byl pronásledován jako zemědělský škůdce, nyní se řadí k našim nejvzácnějším savcům. Počet známých současných lokalit nepřevyšuje dvě desítky a stále ubývá. Jsou ostrůvkovitě rozmístěny v západních, severních, středních i jižních Čechách a na střední i jižní Moravě. Příčiny nápadného ústupu nejsou zcela zřejmé, bezpochyby jde o důsledek působení řady faktorů počínaje proměnami v charakteru krajiny a konče změnou zemědělského hospodaření (velkoplošné kultury, zarůstání cest, mezí a úhorů), opomenout nelze ani možné vnitrodruhové a populační příčiny (např. oscilace areálu).
popis :Vyznačuje se kratším tělem na nízkých nohách, přiléhavým osrstěním (vypadá štíhlejší) a nedlouhým, přiléhavě osrstěným ocasem. Také zadní chodidla má z velké části pokryta chlupy. Zbarvení je na hřbetě žlutohnědé, rezavohnědé nebo pískově šedožluté s nejasnými světlými skvrnami, spodina těla bývá jednobarevně žlutá, jenom brada, krk a také úzké proužky kolem velkých černých očí jsou bílé. Ušní boltce jsou malé, jen částečně vystupující ze srsti.
způsob života :Zatímco dříve obýval pastviny, louky, meze, úhory, sady, okraje polí i porosty víceletých pícnin, dnes se drží na travnatých plochách obhospodařovaných člověkem, jako jsou letiště, golfová hřiště, tábořiště, dostihová závodiště apod. Žije pospolitě v koloniích, z nichž největší mají (či lépe řečeno měly) i několik set obyvatel. V dospělé části osazenstva kolonie je mnohem více samic než samců (u mláďat bývá poměr pohlaví vyrovnaný). Kromě trvalých nor se šikmými a kolmými chodbami a hnízdním prostorem si hrabe i dočasné úkrytové nory. Hloubka chodeb nepřesahuje obvykle 80 cm a délka bývá 1,5-6 m. Zimu tráví zimním spánkem v norách s ucpanými vchody. Dospělá zvířata začínají zimovat už v srpnu (někdy i koncem července), mladí jedinci asi o měsíc později. Nedělají si zásoby potravy a spoléhají pouze na nashromážděnou vrstvu podkožního tuku. Zjara se sysel probouzí v březnu až dubnu, když se půda prohřeje na 6-8 °C. Na povrchu se objevuje nejvíce v časných dopoledních hodinách a odpoledne, déletrvající deště nebo prudký sluneční žár přečkávají v podzemí. Ve zvlášť parných letech upadá i do letního spánku, který někdy přímo přechází v hibernaci. Orientuje se hlavně zrakem, často panáčkuje (proto mu nevyhovují pozemky s vysokou, přerostlou vegetací) a v nebezpečí vydává hvízdavé zvuky. Živí se především zelenými částmi rostlin, semeny a zrním, někdy chytá i drobný hmyz a mláďata na zemi hnízdících ptáků. Při vyrušení si potravu zanáší v nevelkých lícních torbách do úkrytu. Vyjma migrujících (rozsídlujících se) jedinců se od hranic kolonie daleko nevzdaluje. Ačkoli sysel má jediné pokolení do roka, v minulosti se občas i přemnožoval. Doba březosti je 25-28 dní a k páření dochází brzy po probuzení ze zimního spánku (spermie „dozrávají" ke konci hibernace). Samice rodí od konce dubna do června 4-8 (1-11) holých a slepých mláďat o hmotnosti 4,5-6,5 g. Plně osrstěná jsou po 17-19 dnech života, koncem 4. týdne prohlédnou a sají ještě další 2 týdny, přitom se však už pohybují po kolonii. Pohlavně dospívají v následujícím roce. Značná část mláďat hyne během prvního přezimování, jen ojediněle se dožívají 6-8 let. Hlavními přirozenými nepřáteli sysla jsou tchoři a hranostajové, z dravců raroh velký (dříve to byli i někteří orli). Zvláště chráněný (kriticky ohrožený) druh.
rozšíření v ČR :2 - vzácný až velmi vzácný
hmotnost těla (G) :240-340 g
délka těla (LC) :180-240 mm
délka ocasu (LCd) :45-80 mm
délka zadního chodidla : (LTp)33-42 mm
výška ušního boltce (LA) :7-10 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek