ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Hryzec vodní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3042.00
řád :Hlodavci
čeleď :Křečkovití
rod :Hryzec
druh :

Hryzec vodní

vědecký název :Arvicola terrestris
výskyt :Celková oblast výskytu zahrnuje s výjimkou Islandu, Irska, západní Francie a Pyrenejského poloostrova celou Evropu a podstatnou část Asie po jezero Bajkal.
výskyt v ČR :Na příhodných místech se vyskytuje všude od nížin po nejvyšší polohy hor.
popis :Náš druhý největší druh hraboše. Kromě velikosti se vyznačuje dlouhým (60-75 % délky těla) a krátce osrstěným ocasem. Malé ušní boltce jsou téměř skryté v srsti. Na zadních chodidlech má pět mozolů, zatímco většina našich hrabošů šest (vyjma hrabošíka podzemního). Základní zbarvení je hnědé, přičemž hřbet bývá tmavší než žlutohnědé břicho, v některých (zvláště nížinatých) oblastech se však poměrně často objevují i jedinci s černohnědou až černou srstí; obě barevné odchylky patří k témuž druhu a v jednom vrhu mohou být zastoupena hnědá i černá mláďata (podobně jako u veverky obecné).
způsob života :Je vázaný zejména na zarostlé břehy rybníků, potoků či řek, některé populace však žijí celoročně i na loukách. Je čilý ve dne i v noci, žije skrytě a namnoze uniká pozornosti, i když není nijak vzácný, spíše nalezneme jeho trus nebo zbytky potravy (tzv. krmné stoličky). Nejlépe mu vyhovují stojaté či pomalu tekoucí vody s bahnitým dnem a vyššími břehy. V nich hrabe v hloubce 25-100 cm pod povrchem desítky metrů dlouhé (někdy až přes 100 m) labyrinty asi 5 cm širokých chodeb s několika hnízdními komorami. Ke konci vegetačního období proniká dále od vody a usazuje se na suchých stanovištích - na loukách, v zahradách i sadech. Některé populace žijí tímto způsobem celoročně a prozradí je výhrabky zeminy připomínající nízké krtiny. Zatímco v létě se živí hlavně zelenou potravou, od podzimu do jara nevychází na povrch (avšak nespí zimní spánkem!) a konzumuje podzemní části rostlin. Z kořenů a oddenků si dělá i menší zásoby. Ve starší literatuře se mylně traduje, že loví i ryby, žáby či jiné živočichy. V dospělosti obývá břeh potoka nebo rybníka v délce mnoha desítek metrů, občas ho lze spatřit i na vodní hladině. Plave však nepříliš obratně, neboť nemá žádná zvláštní přizpůsobení k pohybu ve vodě. Rozmnožuje se od března do října, v horách o něco kratší dobu. Samci mají v tomto období nápadně vyvinuté boční žlázy, jejichž výměšek obsahuje až 50 různých druhů látek. Doba březosti trvá 19-22 dní a velikost vrhu kolísá obvykle od 4 do 6 (1-14) mláďat. Mláďata váží při narození asi 5 g, již 5. den jsou osrstěná a po 10 dnech prohlédnou. U hnědě zbarvených mláďat se ve stáří 4 dní objevuje na hřbetě úzký černý pruh, který asi po týdnu opět zmizí. Zelenou potravu začínají přijímat od 12. dne života a v tomtéž věku už dokážou i plavat. Hnízdo bývá umístěno v podzemní noře anebo ve vlhkých terénech i na povrchu. V zajetí se hryzec dožívá několika let, v přírodě dvakrát přezimuje jen malá část populací. Na stanovištích se příliš nesnáší s ondatrou. V zahradách a sadech škodí ohryzáváním kořenů ovocných stromů a zeleniny, ochrana proti tomu je velmi obtížná až nemožná. Má celou řadu přirozených nepřátel, ze šelem zejména hranostaje a norka amerického, ze sov výra velkého (mladší jedinci se jednotlivě objevují v potravě dalších druhů sov i dravců).
rozšíření v ČR :5 - zcela běžný
hmotnost těla (G) :60-200 g
délka těla (LC) :120-200 mm
délka ocasu (LCd) :65-130 mm
délka zadního chodidla : (LTp)22-32 mm
výška ušního boltce (LA) :11-16 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek