ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Hraboš mokřadní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3046.00
řád :Hlodavci
čeleď :Křečkovití
rod :Hraboš
druh :

Hraboš mokřadní

vědecký název :Microtus agrestis
výskyt :Vyskytuje se od Velké Británie (chybí v Irsku a na Islandu) a některých dalších ostrovů až po jezero Bajkal na střední Sibiři. Jižní hranice evropské části areálu běží horskými oblastmi Španělska, Itálie, Slovinska a Jugoslávie, na severu sahá až na pobřeží Severního ledového oceánu.
výskyt v ČR :Zprvu byl považován za vzácný druh, až později se ukázalo, že místy je zcela běžný. Obývá polohy od 140 m n. m. (Děčínsko, Mostecko) do 1600 m n. m. (Krkonoše -Sněžka, Vysoké Kolo; Hrubý Jeseník - Praděd). Dosud nebyl zjištěn v nížinách středních i východních Čech a jižní Moravy.
popis :Od hraboše polního se sice liší nepříliš zřetelnými znaky (mimo jiné i nepatrně větší velikostí), ale po získání zkušeností nelze oba druhy zaměnit. Hřbetní stranu těla má obvykle tmavší, rezavě až skořicově hnědou, někdy i s příměsí černých chlupů, a světlejší břicho šedavé nebo se žlutým nádechem. Ocas je nejen o trochu delší (35-40 % délky těla), ale zřetelně dvoubarevný, naspodu téměř bílý. Větší a blanitý ušní boltec (zpravidla delší než 11 mm) jen řídce pokrývají dlouhé chlupy dosahující až na jeho vnější okraj. Nejspolehlivějším znakem je délka zadních tlapek a zbarvení chodidel - obvykle měří nad 18 mm a jsou naspodu tmavě pigmentovaná. Samci se navíc v době rozmnožování vyznačují charakteristickým zápachem.
způsob života :Jeho místy ostrůvkovitý výskyt je důsledkem zkulturňování krajiny (zejména odvodňování). Vyžaduje totiž hustý porost vlhkomilných rostlin, takže optimální podmínky nalézá na podmáčených (nekosených) loukách, rašeliništích, bažinách a jiných mokřadech, na vlhkých lesních pasekách i na březích stojatých a tekoucích vod. V horách hojně osídluje holiny po odumřelých lesích, okrajově obývá kamenné sutě. Jinak se způsobem života od jiných hrabošů příliš neliší. V potravě převládají různé traviny, jejichž rozkousána zbytky mnohdy prozradí jeho přítomnost na stanovišti. Ve srovnání s krmnými stoličkami hryzců jsou mnohem menší (podobně i trus). Jinou známkou výskytu jsou nadzemní hnízda, kterých využívá ve větší míře než hraboš polní, a to v letním období k odchovu mláďat i v zimě pod sněhem. Hnízda mají kulovitý tvar o průměru asi 20 cm a jsou spletena z rozkousaných suchých stébel a listů trav. Domovské území samců mívá rozlohu 200-800 m2. Samice rodí po 20-22 dnech březosti 4-5 (2-11) mláďat, která váží při narození necelé 3 g, prohlédnou 8.-9. den života a brzy poté začínají částečně přijímat i zelenou potravu. První generace se objevuje na povrchu počátkem května, poslední vrhy přicházejí na svět v říjnu. V přírodě se dožívá nanejvýš 16-18 měsíců, průměrný věk je však pouze 6-8 měsíců. Populační cykly mají 2-4letou periodu, ve vrcholné fázi dosahuje početnost až 300 jedinců/ha.
rozšíření v ČR :4 - místy běžný
hmotnost těla (G) :17-50 g
délka těla (LC) :90-140 mm
délka ocasu (LCd) :28-52 mm
délka zadního chodidla : (LTp)18-21 mm
výška ušního boltce (LA) :11-16 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Hraboš hospodárný (M. oeconomus) připomíná velikostí, zbarvením i výběrem stanovišť hraboše mokřadního, liší se hlavně relativně delším ocasem (40-55 % délky těla) i delším zadním chodidlem (častěji přes 20 mm). Jde o chladnomilný severský druh (starší název hraboš severní), který na jižní hranici areálu tvoří reliktní ostrůvkovité populace v jezerních či zátopových oblastech. Na území bývalého východního Německa a Polska leží nejjižnější nálezy asi 60-70 km od našeho pohraničí, dále se vyskytuje na Žitném ostrově, u Balatonu a Neziderského jezera. U nás zjištěn nebyl, teoreticky však jeho výskyt zcela vyloučit nelze; na jižní a severní Moravě či na severu Čech lze najít biotopy, které jeho stanovištním nárokům odpovídají (vlhká místa v pobřežním pásmu stojatých či pomalu tekoucích vod s trsy ostřic, sítin a orobinců).Sponzor stránek