ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Myšice křovinná

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3052.00
řád :Hlodavci
čeleď :Myšovití
rod :Myšice
druh :

Myšice křovinná

vědecký název :Apodemus sylvaticus
výskyt :S výjimkou severní Skandinávie a Finska obývá skoro celou Evropu (včetně Islandu i středomořských ostrovů), severozápadní Afriku a v Asii jde až do severní Indie, Číny a Mongolska.
výskyt v ČR :Jako jeden z nejběžnějších drobných savců žije prakticky všude od nížin až vysoko do subalpinského pásma hor (např. Krkonoše 1400-1500 m n. m.).
popis :Vzhledem i způsobem života se značně podobá myšici lesní. Ačkoli je v průměru menší, hodnoty tělesných rozměrů se dost překrývají. K určení druhu je nejvhodnější délka zadní tlapky s nejčastějšími hodnotami mezi 20,5 až 23 mm (celkové rozmezí 19,5-24 mm). Dále má ocas obvykle kratší než tělo a na něm asi 150-180 ocasních kroužků. Ve zbarvení není hranice mezi tmavšími boky a světlejším břichem příliš patrná -hřbet je hnědý nebo světle rezavý, spodní strana těla špinavě bílá až šedivá. Žlutá skvrna na hrdle někdy chybí, pokud se vyskytuje, pak je menší, protáhlého tvaru a nezasahuje na přední končetiny.
způsob života :Těžko najdeme stanoviště, kde by se alespoň přechodně nevyskytla. Přednost sice dává otevřené krajině, v níž se soustřeďuje při okrajích lesních porostů, v hájích, sadech, na křovinatých stráních a mezích, v polích, rákosinách a podél vodních toků, ale najdeme ji i v lesích (včetně smrkových monokultur). Navíc jako tzv. pionýrský druh osídluje člověkem zdevastované a rekultivované plochy (výsypky dolů, opuštěné lomy, smetiště a jiná ruderální území). Také žije ve vesnicích a osadách, jakož i v parcích, vilových čtvrtích a dokonce i v centru velkoměst. Na podzim se hromadně stěhuje do chat, chalup, seníků, kůlen, stodol a jiných stavení. Na rozdíl od myši domácí ji však nedoprovází nepříjemný zápach. Stejně jako myšice lesní se živí nejen plody a semeny, ale i drobnými živočichy; masitá složka se objevuje v její potravě zejména v jarních a letních měsících. Je rovněž velmi pohyblivá, při pokusech nalezli přemístění jedinci domovské území až ze vzdálenosti 500 m. Hnízdo bývá umístěno v úkrytu na povrchu nebo i v podzemí. Během roku žije v nepříliš organizovaných společenstvích, v nichž má vůdčí postavení dospělý samec, jehož revír o rozloze 1-2 ha překrývá okrsky většiny podřízených samic. Na stromy a keře šplhá v menší míře než myšice lesní. Má poměrně velkou rozmnožovací schopnost -březí samice zastihneme od února do srpna až září a během této doby mohou mít 3 vrhy s 4-7 (2-9) mláďaty. Rodí se holá a slepá s hmotností 1-2 g, okolo 6. dne života jim pokrývá hřbet krátká šedohnědá srst a o několik dní později se objevuje i bílé osrstění břicha. Ve stáří 2 týdnů se mláďatům prořezávají řezáky a zcela prohlédnou „teprve" po 16 dnech. Zatímco u mláďat bývá poměr pohlaví vyrovnaný, mezi dospělými jedinci převažují při odchytech samci (jsou aktivnější a pohyblivější než samice). Myšice obecně mají výborný sluch, zato stavba oka neumožňuje barevné vidění. Výsledky pokusů v laboratořích naznačují, že vnímají i magnetické pole. Pro svou čistotu by se myšice hodily pro chov v zajetí, nevýhodou však je jejich výhradně noční aktivita a příliš rychlé reakce (snadno utečou z terárií).
rozšíření v ČR :5 - zcela běžný
hmotnost těla (G) :13-38 g
délka těla (LC) :75-110 mm
délka ocasu (LCd) :70-106 mm
délka zadního chodidla : (LTp)19,5-23,5(24) mm
výška ušního boltce (LA) :14,5-18,5 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek