ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Myš domácí

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3056.00
řád :Hlodavci
čeleď :Myšovití
rod :Myš
druh :

Myš domácí

vědecký název :Mus musculus
výskyt :Původním domovem myši domácí zřejmě byly teplé stepní a polopouštní oblasti na jihu Eurasie a v severní Africe. V Evropě obývá východní polovinu kontinentu po Skandinávii, Dánsko, Rakousko a Slovinsko, zavlečená populace žije např. i na Islandu.
výskyt v ČR :Vyskytuje se na většině území s výjimkou nejzápadnějšího cípu obývaného příbuznou myší západoevropskou.
popis :Myši se od myšic liší menšími ušními boltci, kratšími zadními chodidly a rovněž zbarvením. U myši domácí převažuje na hřbetě tmavošedý, šedohnědý nebo žlutý odstín, který pozvolna přechází v šedé nebo žlutošedé břicho bez výraznější hranice na bocích. Ocas je dosti dlouhý, jednobarevný a mnohem nápadněji šupinkatý než u myšic, navíc jeho pokožku nejde snadno stáhnout. Myš domácí se také vyznačuje charakteristickým, někdy až nepříjemných zápachem (tzv. myšinou). Samice mají 5 párů mléčných bradavek.
způsob života :Většinou vytváří synantropní populace (tj. pevně vázané na lidská sídliště), z nichž se jen dočasně dostává během vegetačního období i do přírody, kde bývá zastižena na polích, úhorech, vinicích, ve větrolamech či na březích potoků a odvodňovacích kanálů. Je nesmírně přizpůsobivá, jsou známy případy, kdy trvale obývala prostory mrazíren se stálou teplotou pod bodem mrazu nebo šachty hlubinných dolů v podmínkách úplné tmy. Aktivuje hlavně ve večerních a nočních hodinách, dobře šplhá, skáče i plave. Normálně tvoří menší společenstva ovládající určité teritorium, jehož hranice vymezují pachové značky. Vedoucí samec je nadřazen několika, často i příbuzným samicím a odrůstajícím mláďatům. Více dospělých samců se však pohromadě nesnese a brzy dochází k vážným potyčkám. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými zvířaty jsou zpravidla řízeny prostřednictvím hormonální činnosti, která mimo jiné ovlivňuje i funkci pachových žláz. Ty vylučují mnoho druhů látek - feromonů; některé např. podmiňují zvýšenou agresivitu, jiné zase vedou ke snížení plodnosti při zvyšující se hustotě populace nebo naopak. Ve volné přírodě se rozmnožuje sezónně od pozdního jara do podzimu, v budovách po celý rok. Ročně může mít 5-10 vrhů s obvyklým počtem 4-7 (1-12) mláďat, velikost vrhu však dost kolísá podle podmínek prostředí. Doba březosti je 19-21 dní, k opětovnému páření dochází i krátce po porodu. Novorozená mláďata váží asi 1 g, prohlédnou po 12-15 dnech a za měsíc se osamostatňují. Při přemnožení dochází k úbytku hnízdních možností a stává se pak někdy, že více samic odchovává své potomstvo v jednom hnízdě (až 58 mláďat).
rozšíření v ČR :5 - zcela běžný
hmotnost těla (G) :9-25 g
délka těla (LC) :70-100 mm
délka ocasu (LCd) :54-87 mm
délka zadního chodidla : (LTp)14,3-18 mm
výška ušního boltce (LA) :10-13 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek