ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Myš západoevropská

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3056.10
řád :Hlodavci
čeleď :Myšovití
rod :Myš
druh :

Myš západoevropská

vědecký název :Mus domesticus
výskyt :Těžiště areálu leží v západní, jižní a jihovýchodní Evropě, vyskytuje se i od Malé Asie po Irán a v severní Africe; člověkem byla dále zavlečena do nejrůznějších koutů světa (Severní a Jižní Amerika, Afrika jižně od Sahary, severní Austrálie a oceánské ostrovy).
výskyt v ČR :Zjištěna v Ašském výběžku, na Chebsku vytváří hybridní zónu s populacemi myši domácí.
popis :Zbarvení hřbetu je tmavší, šedočerné nebo hnědočerné a jeho přechod ve světlejší odstín na spodní straně těla je pozvolný, ocas je zhruba stejně dlouhý jako tělo. K jednoznačnému určení druhu je však nezbytné genetické vyšetření.
způsob života :Rovněž převážně synantropní druh, v západní Evropě ovšem místy žije i celoročně mimo obytné budovy, jako např v zemědělské krajině, na písečných dunách, slaništích či okrajích silnic, vyhýbá se lesům a vysloveně suchým stanovištím. U nás byla zatím zjištěna jen v návaznosti na lidské osídlení. Jinak se způsobem života od myši domácí v zásadě neliší. Má rovněž velkou rozmnožovací schopnost s průměrným počtem 5-7 mláďat ve vrhu, za příhodných podmínek se množí po celý rok.
rozšíření v ČR :3 - méně běžný
hmotnost těla (G) :14-20 g
délka těla (LC) :63-100 mm
délka ocasu (LCd) :64-98 mm
délka zadního chodidla : (LTp)15-19 mm
výška ušního boltce (LA) :12-14 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :V Rakousku, na jihu Slovenska a dále v jihovýchodní Evropě se vyskytuje myš panonská (M. spicilegus), dříve považovaná za poddruh myši domácí. Žije trvale v polních či stepních biotopech a přezimuje v podzemních hnízdech, v jejichž blízkosti si buduje zásoby zrní a semen plevelů ve zvláštních hliněných kopečcích. Zbarvením trochu připomíná myšice, neboť hřbet má téměř okrový a břicho bílé s ostrou hranicí na bocích. Ocas bývá mírně kratší něž tělo. Možnost spolehlivého odlišení od jiných myší však dávají pouze biochemické nebo molekulárně biologické postupy. Nejblíže k nám je známá z okolí Bratislavy, teoreticky není vyloučen její výskyt i na jižní Moravě (zatím neprokázaný). Starší název: myš obilní. Ve velkých městech se také někdy volně vyskytují i zdivočelé populace laboratorních kmenů myší domácích, které se od „normálních" myší domácích liší jak velikostí, tak zbarvením i různými morfologickými znaky.Sponzor stránek