ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Plch velký

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3057.00
řád :Hlodavci
čeleď :Plchovití
rod :Plch
druh :

Plch velký

vědecký název :Glis glis
výskyt :S výjimkou Pyrenejského poloostrova obývá nesouvisle celou střední a jižní Evropu, dále některé oblasti evropské části Ruska, Kavkaz, Zakavkazí, Malou Asii a severozápad Íránu. Na britských ostrovech (u Londýna) se po vypuštění úspěšně aklimatizoval.
výskyt v ČR :U nás se vyskytuje nepravidelně, někde je poměrně běžný, jinde naopak zcela chybí. V Čechách jsou hlavními oblastmi jeho výskytu Děčínská vrchovina, Ralská pahorkatina, podhůří Krušných hor, České středohoří a pahorkatiny při dolním toku Berounky, Sázavy a ve středním Povltaví, řidčeji se vyskytuje v Železných horách, v podhůří Orlických hor, na Broumovsku či případně i jinde. Někde vytváří jen malé, zcela izolované populace (např. na Šumavě a v Českém lese). Na Moravě a ve Slezsku má jeho osídlení poněkud souvislejší charakter a zahrnuje Východní Sudety, Západní Karpaty i některé části Českomoravské vrchoviny. Nadmořská výška našich známých lokalit se pohybuje od 170 m n. m. (Děčínsko) do 950 m n. m. (Hrubý Jeseník).
popis :Největší z našich plchů. Připomíná malou veverku šedivé nebo šedohnědé barvy s delším huňatým ocasem a bez štětiček prodloužených chlupů na ušních boltcích. Na hlavě jsou nápadné koralkovité černo-lesklé oči. Břišní stranu těla mívá bělavou, kolem oka je úzký černý proužek a na nártech zadních končetin hnědočerná skvrna. Podobně jako u myšic lze také u plchů poměrně snadno stáhnout kůži z ocasu. Samice mají 6 párů mléčných bradavek.
způsob života :Optimální životní podmínky nachází v listnatých, zvláště bukových, lesích v geomorfologicky členitých územích (kvádrové pískovce, kras, suťová pole apod.), naopak v lužních lesích zcela chybí. Záliba ve sladkých plodech ho přivádí do sadů, zahrad a vinic. Jako hemisynantropní druh často využívá úkrytů v senících či různých budovách. Drží se rovněž v parcích a vilových čtvrtích měst (např. v Praze). Je to výhradně noční tvor s akčním prostorem do okruhu 700-1000 m od hnízda. Na podzim viditelně tloustne v přípravě na dlouhý zimní spánek, který začíná koncem září až v říjnu. K přezimování si vybírá dutiny stromů, pařezy, opuštěné nory jiných hlodavců a zejména pukliny a štěrbiny ve skalách. Spí stočený do klubíčka, omotaný ocasem a s končetinami u těla. Probouzí se v květnu (ve vyšších polohách začátkem června), takže celkem prospí 8 měsíců, tedy dvě třetiny roku. Bezprostředně po probuzení sežere zbytky nevelkých zásob žaludů, bukvic či ořechů a přechází na jídelníček složený z kůry, pupenů, výhonků, klíčících rostlin a drobných živočichů. Uprostřed léta se soustřeďuje na dozrávající lesní plody a případně ovoce. Za nepříznivého (chladného a deštivého) letního počasí může upadat do stavu strnulosti (obdobně činí i ostatní druhy plchů). Letní hnízda si staví z trávy, mechu a listí ve stromových či skalních dutinách, případně i volně na větvích. K páření dochází záhy po skončení hibernace. Samice jsou březí 30-32 dní a v červenci až srpnu vrhají 4-6 (1-9) mláďat. Novorození plši váží 1-2 g, oči otevírají mezi 18.-23. dnem života, po 6 týdnech přestávají sát a ve 2. měsíci života se osamostatňují. Povahově je plch velký vzteklý a nesnášenlivý, v chatách, chalupách a srabech se za nocí chová velmi hlučně. V zajetí se může dožít 8-9 let, v přírodě však jsou jedinci starší 3 let už vzácností. Zvláště chráněný (ohrožený) druh.
rozšíření v ČR :2 - vzácný až velmi vzácný
hmotnost těla (G) :80-155 g
délka těla (LC) :120-180 mm
délka ocasu (LCd) :120-150 mm
délka zadního chodidla : (LTp)25,6-29,8 mm
výška ušního boltce (LA) :17-19 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek