ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Plch zahradní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3058.00
řád :Hlodavci
čeleď :Plchovití
rod :Plch
druh :

Plch zahradní

vědecký název :Eliomys quercinus
výskyt :Vyskytuje se ostrůvkovitě v západní, jižní, střední a severovýchodní Evropě (po Ural) i na severu Afriky, chybí na britských ostrovech stejně jako na Islandu.
výskyt v ČR :Je známý hlavně ze západního pohraničí (západní Pošumaví, Český les, okolí Karlových Var, Krušné hory, Labské pískovce, Lužické hory) a dále ze západního okraje Brd, nejistý je jeho současný výskyt v Moravském krasu. Starší údaje z přelomu 19. a 20. století dokládají jeho někdejší přítomnost ve středních Čechách (okolí Davle, Karlštejna, Dobříše aj.). Vystupuje až nad horní hranici lesa (např, Šumava - Horní Ždánidla, 1250 m n. m.). Je prokazatelně mizejícím druhem.
popis :Jeden z našich nejvzácnějších savců vůbec. Poznáme ho snadno podle nápadného zbarvení. Základní barva hřbetu a hlavy je šedohnědá až hnědočervená, spodina těla bývá naopak čistě bílá. Po stranách hlavy se táhne od oka výrazný tmavý pruh, zasahující až ke krku. Ocas, vždy kratší než tělo, je pokrytý krátkou tmavohnědou srstí a zakončený černobílou štětičkou prodloužených chlupů (někdy může být méně výrazná). Oči i ušní boltce jsou poměrně velké.
způsob života :Z našich plchů je nejméně vázaný na lesní stanoviště. S oblibou se drží v kamenitých sutích, taráscích, zbořeništích i na lesních pasekách a mezích s hromadami kamenů. Většinu doby tráví na zemi a tomu odpovídá i složení potravy s převahou pozemních drobných živočichů od hmyzu až po mláďata drobných savců a ptáků (případně i vajíčka), teprve k podzimu se soustřeďuje i na semena a ovoce. Pro zimní spánek si vybírá suché a chráněné dutiny ve stromech, skalách, podzemních norách jiných hlodavců či krtků nebo v různých skrýších v chatách a srubech. Někdy zimuje v jednom hnízdě i více jedinců pohromadě. Během hibernace plch ztrácí asi 40 až 50 % tělesné hmotnosti a teplota těla klesá na 5 °C. Probouzí se na přelomu dubna a května. Stejně jako jiní plši je tvorem výhradně nočním s vrcholem aktivity mezi 20. a 4. hodinou. Letní hnízda si staví z větviček, trávy a listí v korunách stromů, na keřích, mezi kameny nebo ve starých zídkách, zavděk vezme též stromovou dutinou či hnízdní budkou. Po 23 dnech březosti samice vrhá obvykle jednou ročně od května do června 4-5 (1-7) mláďat, kterým se oči otevírají po 21 dnech. Mezi 4-5 týdnem života se mladí plši osamostatňují a „rodina" se rozpadá. Přezimování začíná v říjnu nebo začátkem listopadu. Jen vzácně se dožívá 5-6 let. Uvádí se, zeje mnohonásobně odolnější vůči zmijímu jedu než ostatní naši hlodavci (se zmijí často sdílí stejná kamenitá stanoviště). Zvláště chráněný (kriticky ohrožený) druh.
rozšíření v ČR :2 - vzácný až velmi vzácný
hmotnost těla (G) :60-140 g
délka těla (LC) :110-136 mm
délka ocasu (LCd) :100-130 mm
délka zadního chodidla : (LTp)25-29 mm
výška ušního boltce (LA) :22-25 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek