ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Plšík lískový

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Plšík lískový

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3060.00
řád :Hlodavci
čeleď :Plchovití
rod :Plšík
druh :

Plšík lískový

vědecký název :Muscardinus avellanarius
výskyt :Obývá Evropu vyjma Pyrenejského poloostrova a severských oblastí, na východě zasahuje do povodí Volhy a turecké Anatolie.
výskyt v ČR :Běžně, i když nehojně se vyskytuje na většině území, v horách až v pásmu kosodřeviny (do 1400 m n. m.).
popis :Náš nejmenší a zároveň nejhojnější druh plcha. Dosahuje přibližně velikosti myši domácí a jeho ocas je jen krátce, hustě osrstěný a nepřesahuje délku těla. Srst na hřbetě, bocích i hlavě má rezavou až žemlově žlutou a břicho bývá světlejší s bílou skvrnou na hrudi a na krku.
způsob života :Je přizpůsobivý a zdaleka nežije jen tam, kde rostou lísky, jak naznačuje jeho druhový název. V horách a vrchovinách se drží ve smrkových mlazinách, při okraji lesů s křovinatým podrostem, na pasekách a mýtinách, v nižších polohách mu vyhovují listnaté a smíšené lesy, háje, remízky či křovinaté stráně. Jako soumračný a noční druh žije skrytě, a tak ho v přírodě spatříme zřídka. Spíš narazíme, např. při sbírání malin nebo na podzim po opadu listí, na jeho nevelká kulovitá hnízda (asi 15 cm v průměru), spletená z trávy a listí. Bývají umístěna na zemi, na rostlinách a keřích, v dutinách stromů, v pařezech nebo je-li příležitost, i v ptačích budkách do výšky 5-7 m (obliba ptačích budek je vlastní všem plchům). V potravě jsou složka živočišná a rostlinná zastoupeny asi rovným dílem. Na jaře okusuje pupeny, výhonky, květy, listí dřevin a loví hmyz, žížaly, slimáky a jiní bezobratlé. Později přechází na semena, lesní plody a ovoce. Dospělí jedinci se ukládají k zimnímu spánku během září při poklesu průměrné teploty vzduchu pod 15 °C, mláďata lze zastihnout ještě začátkem zimy. Uléhají pod vrstvu spadaného listí, mezi kořeny, do pařezů nebo v opuštěných norách jiných hlodavců nehluboko v zemi. Za tuhých zim nebo častých oblev mnoho plšíků (hlavně mladých jedinců) hyne v důsledku nevhodně vybraného místa pro přezimování. Probouzí se v dubnu a hned začíná se stavbou několika hnízd, která střídavě využívá. Zdržuje se v okruhu 100-150 m, samice bývají obvykle věrné místům, kde poprvé odchovaly mláďata. První vrhy se rodí koncem května, v teplejších oblastech se starší samice množí i dvakrát do roka. Doba březosti je 22-24 dní a ve vrhu bývá 1-7 mláďat. Prohlédnou po 18-19 dnech a s matkou zůstávají 5-7 týdnů. I potom se potomci z jednoho hnízda drží nějakou dobu pohromadě. Dožívá se 4-6 let, ale většinu populací tvoří jedno a dvouletá zvířata. K hlavním přirozeným nepřátelům patří některé sovy, zejména sýc rousný (až 5 % potravy). Na rozdíl od plcha velkého je plšík lískový mírné povahy a snadno se chová v zajetí. Při dobré péči se i rozmnožuje, nevýhodou je jeho noční aktivita; také se musí dávat pozor na nabídku potravy, neboť při kaloricky bohatém jídelníčku (semena, oříšky apod.) brzy tloustne.
rozšíření v ČR :4 - místy běžný
hmotnost těla (G) :15-28 g
délka těla (LC) :62-86 mm
délka ocasu (LCd) :55-82 mm
délka zadního chodidla : (LTp)15-17,5 mm
výška ušního boltce (LA) :11-12 mm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek