ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Hlodavci  >  Nutrie

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3062.00
řád :Hlodavci
čeleď :Nutriovití
rod :Nutrie
druh :

Nutrie

vědecký název :Myocastor coypus
výskyt :Pochází z Jižní Ameriky, jako kožešinové zvíře je běžně chována v zajetí a v řadě zemí byla též úspěšně aklimatizována (např. jižní Rusko, Japonsko, jižní Afrika, USA). V Evropě žijí volné populace zejména ve Francii, Německu a Itálii.
výskyt v ČR :K nám byly nutrie dovezeny v roce 1924 z Argentiny na farmu v Jablonném nad Orlicí jako první v Evropě a o 10 let později bylo v tehdejším Československu již na 100 farem s nutriemi. K dalšímu rozvoji chovu došlo v 50.-60. letech 20. století. Zhruba od 70. let se v přírodě začaly objevovat nutrie uniklé ze zajetí a během posledních 20 let už vytvářejí v některých oblastech i polodivoké populace. V současnosti je stálý výskyt hlášený zhruba z 8 % území ČR a nadále se rozšiřuje. Těžiště výskytu leží v teplejších nížinách středních a východních Čech, Moravy a Slezska.
popis :Má zavalité tělo s krátkým silným krkem, širokou hlavou a dlouhý, kuželovitý ocas pokrytý tmavými šupinami a řídce porostlý štětinovitými chlupy. Na zadních tlapkách jsou 4 prsty spojené plovací blánou. Chlopňovité nozdry se při potápění uzavírají, kvalitní srst chrání pokožku před sebemenším množstvím vody. Zbarvení je na hřbetě šedohnědé až tmavohnědé, naspodu bývá světlejší a na špičce čenichu vyniká větší bílá skvrna. Starší název: řekomyš.
způsob života :Zdržuje se hlavně u vodních toků (řek, potoků a kanálů), rybníků či v močálovitých terénech a zátopových územích. Dobře plave pomocí střídavého pohybu zadních končetin, ale zdaleka není tak dobrý plavec a potápěč jako bobr. Pod vodou vydrží nejdéle 4 minuty. Živí se hlavně dužnatým vodním rostlinstvem, trávou a kořeny, v zimě ožírá větve keřů (u nás jsou polo volně žijící populace v zimě leckde přikrmované). Jen zřídka si zpestří potravu škeblí, žížalou či rakem. Hnízdo si buduje na břehu buď v norách 80 až 100 cm pod povrchem, nebo v hustém podrostu vegetace v malých kupkách. Ozývá se hlubším hlasem, samci v době říje vydávají i ostrý protáhlý křik. Tvoří zpravidla menší společenstva s vedoucí samicí obývající území o rozloze 2-5 ha. Podle klimatických podmínek se nutrie rozmnožuje v kterékoliv roční době, u nás hlavně v létě. Samice jsou březí 117-138 dní a rodí 2-9 (1-14) dokonale vyvinutých, vidoucích a osrstěných mláďat. Dovedou hned plavat a brzy začínají přijímat zelenou potravu. Pohlavně dospívají po 4-5 měsících a v zajetí se dožívají až 8 let, v přírodě se více než 4 let dožívá nepatrná část populací. Nežádoucí druh zvěře s povoleným lovem. V polovině 90. let 20. století dosahovala roční produkce kožek nutrií asi 35 000 kusů.
rozšíření v ČR :1 - ojedinělý
hmotnost těla (G) :6-12 kg
délka těla (LC) :40-80 cm
délka ocasu (LCd) :30-50 cm
délka zadního chodidla : (LTp)11,5-14 cm
výška ušního boltce (LA) :2,5-3 cm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek