ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Šelmy  >  Norek americký

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3066.00
řád :Šelmy
čeleď :Lasicovití
rod :Lasice
druh :

Norek americký

vědecký název :Mustela vison
výskyt :Není u nás původní, jeho pravou domovinou je Severní Amerika od Aljašky po Kalifornii, Nové Mexiko a Floridu. V Evropě žijí vysazené populace především v severní polovině kontinentu a ostrůvkovitě ve Španělsku a Itálii.
výskyt v ČR :Dlouho se vyskytoval jen mozaikovitě v širším okolí chovných farem, ze kterých unikal do volné přírody (nejčastěji ve východním Polabí, na Křivoklátsku, ve středním Povltaví a na jižní Moravě). Avšak ke konci 20. století, kdy řada farem zanikla i tím, že chovaná zvířata byla vypuštěna do přírody, nastala doslova expanze minků a dnes se s ním už můžeme setkat u voď prakticky kdekoliv.
popis :Norkové jsou blízce příbuzní tchořům, liší se od nich hlavně malými plovacími blánami mezi prsty předních i zadních končetin. Chodidla mají hustě osrstěná a prsty opatřené drobnými drápy. Délka ocasu odpovídá 40-45 % délky těla. Normální zbarvení norka amerického (minka) je tmavohnědé až černohnědé, pouze na spodním rtu a na bradě bílé. Různě velké světlé skvrny se někdy objevují i na hrdle, hrudi, břiše i ve slabinách. Srst je hustá, na hřbetě připadá na 1 cm2 kůže 21000-37000 chlupů. V přírodě se ovšem můžeme setkat i s různobarevnými jedinci z farem (chová se v téměř 60 různých odstínech od šedomodré až po béžovou a světle hnědou). Počet mléčných bradavek u samic je proměnlivý (2-5 párů, obvykle 3-4 páry).
způsob života :Žije samotářsky, úkryty opouští po setmění. Zdržuje se v bezprostřední blízkosti tekoucích nebo stojatých vod, kde loví většinu potravy. Patří mezi „potravní oportunisty", tzn. že se zajímá o nejdostupnější kořist, zvláště hryzce, ondatru i další drobné hlodavce, ryby, ptáky (zejména mláďata a snůšky, např. lysek a slípek), žáby (vyhrabává je i během zimování z bahna) a hmyz, přípádně raky, škeble a jiné mlže. Dospělý jedinec obývá úsek pobřeží či menší vodní tok o délce 1-6 km. K úkrytu si hrabe nehluboké nory, obvykle s jedním z vchodů pod hladinou. Dobře plave i se potápí. Je čilý po celý rok, ale za nepohody či silných mrazů zůstává několik dní v hnízdě. Páří se koncem zimy a časně zjara, samice vrhá po 39-80 (obvykle 45-52) dnech prodloužené březosti v dubnu až květnu 4-6 (2-8) mláďat, ze zajetí jsou známé vrhy až se 17 mláďaty. Stará se o ně pouze samice, oči se jim otevírají po 30 dnech, osamostatňují se po 5-6 týdnech a pohlavně dospívají ve stáří asi 10 měsíců. V zajetí vydrží až 10 let. U nás je nežádoucím druhem, jehož větší rozšíření může ovlivnit ustálené poměry v pobřežních ekosystémech (např. úbytek hryzců) či oslabit populace ohrožených druhů (např. raků či perlorodek); do určité míry potravně konkuruje vydře říční. Navíc agresivnějším chováním a potravní konkurencí vytlačuje z břehových a mokřadních stanovišť původní druhy šelem (tchoře tmavého, hranostaje). Od roku 2002 je nežádoucím druhem lovné zvěře. Koncem 90. let 20. století se roční produkce kožek minků z našich farem pohybovala okolo 16000 kusů.
rozšíření v ČR :4 - místy běžný
hmotnost těla (G) :0,4-1,5 kg
délka těla (LC) :35-55 cm
délka ocasu (LCd) :15-25 cm
délka zadního chodidla : (LTp)4-7 cm
výška ušního boltce (LA) :2-3 cm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek