ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Zajíci  >  Zajíc polní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Zajíc polní

Zajíc polní  Zajíc polní  Zajíc polní  

více fotografií

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3080.00
řád :Zajíci
čeleď :Zajícovití
rod :Zajíc
druh :

Zajíc polní

vědecký název :Lepus europaeus
výskyt :Původní areál zahrnoval velkou část Evropy (kromě Pyrenejského poloostrova, Skandinávie a Islandu), západní Asii a severozápadní Afriku. Vysazen byl v Severní a Jižní Americe, v Austrálii i na Novém Zélandu.
výskyt v ČR :Žije běžně všude od nížin po hřebeny hor.
popis :Zadní končetiny má mnohem delší než přední a chodidla kryjí zvláštní, jakoby roztřepené chlupy (umožňují pohyb i na hladké ploše). Na rozdíl od hlodavců nemůže do předních tlapek uchopit potravu. Oči umístěné po stranách hlavy umožňují zorné pole téměř 360°. Hřbet je skořicově hnědý, boky světlejší a břicho téměř bílé, dlouhé uši zakončují na špičce černé skvrny, a také ocas je svrchu tmavý. V některých oblastech se dříve občas vyskytovali černě zbarvení zajíci, nyní zprávy o nich chybějí. Po nějakou dobu byl zajíc polní považován pouze za poddruh zajíce afrického (L. capensis europaeus).
způsob života :Přivykl životu v kulturní krajině na polích, loukách, úhorech, mezích, křovinatých stráních a zdevastovaných plochách (výsypky dolů, opuštěné lomy apod.), drží se i při okrajích lesních porostů. Je to zvíře samotářské s převážně nočním způsobem života. Přes den odpočívá v neupraveném pelechu na mezi nebo v křovinách a až se soumrakem vychází na pastvu. Většinou se pohybuje po stálých ochozech v okruhu 1-3 km. V plné rychlosti dosahuje při běhu 60-70 km/h. V letním období se živí hlavně šťavnatými částmi rostlin, při zimním nedostatku okusuje větve a kůru dřevin. Pouze v době páření vytváří větší společenstva - samci se zdržují poblíž samic, navzájem spolu bojují a pohybují se po polích a loukách i ve dne. Samice vrhá po 41-44 denní březosti 2-5 (1-7) mláďat. Nepřipravuje pro ně žádné hnízdo a často je klade na holou zem, neboť přicházejí na svět osrstěná i vidoucí a asi půl hodiny po porodu se už dobře pohybují. S matkou se drží 2-3 dny, potom se rozcházejí a jednou denně se po 4-5 týdnů setkávají u místa narození, kde je samice kojí tučným mlékem. Zvláštností zajíců je možnost opětovného oplození v době březosti (superfetace), které za příznivých okolností urychluje rozmnožování. Za sezónu mívá samice několik vrhů, tradičně známí „ledňáci" nebo „březňáci" se při dnešní nízké populační hustotě zajíců objevují zřídka. Myslivci rozlišují mladé jedince podle hrbolkovité chrupavky na zápěstí předních končetin, která ve stáří asi 8 měsíců zmizí. Dožívá se 10-12 let, v podmínkách intenzivního lovu však přežívá 3. rok života jen 6 % populace. Jedním z hlavních přirozených predátorů je liška obecná. Zajíc polní je naší nejhojnější lovnou srstnatou zvěří, v poslední třetině 20. století však jeho stavy výrazně poklesly. Zatímco ještě v 70. letech přesahovaly roční úlovky i 1 milion kusů, dnes se pohybují hluboko pod touto hranicí (okolo 90 000 kusů). Za hlavní příčiny populačního krachu se považují změny v charakteru krajiny a velkoplošné zemědělské hospodaření (chemizace prostředí, mechanizace, úbytek diverzity prostředí apod.). Velkoplošné lány mimo jiné způsobují „potravní šok" zajíců po sklizních - náhle přicházejí o hlavní zdroj potravy, a jelikož se střevní bakterie nedokážou rychle přizpůsobit náhradní potravě, nastávají zažívací problémy a mnoho zajíců hyne. Dříve při pestřejší nabídce potravy podobné situace tak často nenastávaly. Lovný druh zvěře (doba lovu 1. 11. -31. 12.).
rozšíření v ČR :5 - zcela běžný
hmotnost těla (G) :2,5-7 kg
délka těla (LC) :60-70 cm
délka ocasu (LCd) :7,5-10 cm
délka zadního chodidla : (LTp)13-15,5 cm
výška ušního boltce (LA) :12-14 cm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek