ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Zajíci  >  Králík divoký

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3081.00
řád :Zajíci
čeleď :Zajícovití
rod :Králík
druh :

Králík divoký

vědecký název :Oryctolagus cuniculus
výskyt :Pochází ze západního Středomoří (Pyrenejského poloostrova a přilehlé severní Afriky), později byl vysazen na různých místech Evropy (dnes chybí jen na Islandu, ve Skandinávi, Finsku a na jihovýchodě kontinentu), a také v Austrálii, na Novém Zélandu, v Americe a na četných ostrovech.
výskyt v ČR :O počátcích výskytu u nás přesné zprávy chybějí - polodivoký chov u klášterů se předpokládá od 13. století (nenarozené zárodky sloužily jako postní jídlo), k většímu rozšíření došlo zřejmě na přelomu 18. a 19. století. Obývá nižší a střední polohy do 400-600 m n. m., vadí mu zejména na sníh bohaté zimy a dlouhotrvající deště. V posledních dvou desetiletích na značné části území vymizel, místy stal se až vzácným s výskytem silně ostrůvkovitým.
popis :V porovnání se zajícem je králík mnohem menší, má zakulacenou hlavu, zavalitější tělo a kratší uši bez koncových černých skvrn. Silnější přední končetiny slouží i ke hrabání. Ve zbarvení převládá šedý, hnědošedý nebo slabě modrošedý odstín, na břiše je světlejší. V přírodě králíka snadno poznáme podle krátkého, naspodu čistě bílého ocasu.
způsob života :Nejraději se drží na teplých, suchých a prosluněných místech v pískovnách, lomech, na důlních haldách, vinicích, železničních náspech či zarostlých stráních. Řídce se objevuje i ve světlých lesích (zejména v řídkých borech), dříve býval hojný v městských parcích. Žije v párech nebo v koloniích, z nichž největší obývají labyrinty navzájem propojených nor s několika východy a větracími šachtami. Za potravou vychází v podvečer a od trvalého úkrytu se vzdaluje do okruhu 300-500 m. Na povrchu je ostražitý a plachý, zjištěné nebezpečí signalizuje dupáním zadníma nohama. Spásá nejrůznější rostliny a v zimě ohlodává, stejně jako zajíc, větvičky i kůru dřevin. Samice připravuje pro mláďata v noře hnízdo ze suché trávy a srsti, kterou si vyškubává na hrudi a břiše. Po 28-33 dnech březosti vrhá 4-6 (3-12) mláďat, a to vícekrát ročně. Na rozdíl od zajíce se rodí velmi nedokonale vyvinutá, zcela holá a slepá. Prohlédnou po 10 dnech, celé tělo mají osrstěné koncem 2. týdne života a sají 3 týdny, týden nato se osamostatňují. I nadále však žijí ve společných norách a pohlavně dospívají po 5-8 měsících. Hlavními predátory jsou liška obecná, hranostaj, tchoři, větší dravci (jestřáb lesní, orli) a ze sov výr velký. Do poloviny 20. století patřil u nás králík k běžné lovné zvěři (100-150 tisíc kusů /rok), ale po roce 1956, kdy populace zdecimovala zavlečená myxomatóza, králíci mnohde zcela vymizeli (např. z měst). Dodnes nedošlo ani k částečné obnově početnosti (roční úlovky se pohybují na úrovni několika desítek, nanejvýš set kusů). Lovný druh zvěře (doba lovu 1. 11.-31. 12.).
rozšíření v ČR :2 - vzácný až velmi vzácný
hmotnost těla (G) :1,3-2,5 kg
délka těla (LC) :38-55 cm
délka ocasu (LCd) :4,5-7,5 cm
délka zadního chodidla : (LTp)7,5-9,5 cm
výška ušního boltce (LA) :6-8 cm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :-
poznámka :Sponzor stránek