ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Savci  >  Sudokopytníci  >  Los

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :3084.00
řád :Sudokopytníci
čeleď :Jelenovití
rod :Los
druh :

Los

vědecký název :Alces alces
výskyt :Vyskytuje se v lesních pásmech Eurasie a Severní Ameriky, avšak v západní a z velké části i střední Evropě byl dávno vyhuben.
výskyt v ČR :Na našem území pravděpodobně nebyl nikdy příliš hojný a k jeho vymizení došlo mezi 12.-15. stoletím (poslední nálezy ze slovanských sídlišť pocházejí ze 14. století). Teprve od roku 1957 se začal objevovat znovu - šlo o migrující zvířata z rezervací v severním a středním Polsku, kde byl vysazen a dobře se přizpůsobil. Během následujících čtyř desetiletí proběhly u nás tři zřetelné imigrační fáze. Zpočátku (zhruba 1957-1966) sporadicky přicházeli převážně mladí, potulující se samci a zdržovali se u nás jen krátce. Druhá imigrační fáze (na přelomu 60.-70. let) se vyznačovala nárůstem počtu migrujících jedinců, prodlužováním délky jejich pobytu a vyrovnanějším poměrem pohlaví. Od roku 1974, kdy bylo na Jindřichohradecku zjištěno narození prvního mláděte, lze považovat výskyt losa na našem území za stálý (třetí fáze). V současnosti se jeho výskyt soustřeďuje do 2-3 hlavních oblastí (Jindřichohradecko a okolí Lipna, případně Nymbursko), migrující zvířata však mohou být zastižena prakticky kdekoliv, kde je trochu více lesů. Stávající početnost populace se odhaduje na několik desítek jedinců, ale přesnější údaje chybějí.
popis :Náš největší savec. V dospělosti dosahuje až velikosti normálního koně a jeho postava se vyznačuje poměrně krátkým tělem na vysokých nohách a protáhlou, na konci uťatou hlavou s přečnívajícím horním pyskem, širokými nozdrami a zvláštním hrbolem na čenichu. Na spodní straně krku vyrůstá kožovitý lalok, pokrytý dlouhou srstí. Široká a roztažitelná kopyta umožňují pohyb v bažinatém terénu. Zbarvení je většinou jednobarevně tmavohnědé, šedé až černé se světlou lysinou na hlavě a s bělošedými končetinami. Kolem krátkého ocasu a řitního otvoru není žádné světlé „zrcadlo", mláďata nejsou skvrnitá. Paroží bývá mohutné, často lopatovité, s hmotností až 20 kg. U nás žijící losi mívají zpravidla jednoduché parohy bidlovitého typu.
způsob života :Nejlépe mu vyhovují vlhké a bažinaté lesy nížin a pahorkatin. S výjimkou samic s mláďaty vede přes léto samotářský způsob života a teprve na podzim se spojuje do menších skupin či stád od 3 do 10 zvířat. V té době se drží na poměrně malém území, naopak koncem léta a na podzim podniká až stokilometrové potulky. Je čilý hlavně po východu a před západem slunce, v hustěji zabydlených územích vychází za potravou až vysloveně v noci. Ta se skládá z listů, výhonků, větví i kůry měkkých dřevin, jako jsou jíva, bříza, osika či olše, které doplňuje vlhkomilnými i vodními rostlinami. Denní spotřeba činí 10 až 30 kg. V lesích někdy škodí vykusováním vrcholových letorostů u mladých jehličnanů (zejména jedlí). Má velmi dobrý čich a sluch, avšak horší zrak, za příznivých okolností se lze k němu přiblížit na relativně krátkou vzdálenost. Doba říje trvá od srpna do října, někdy se protáhne do listopadu. Samci jsou v té době obzvlášť pohybliví a ozývají se do daleka slyšitelným sténavým hlasem. Polygamie jako u většiny ostatních jelenovitých není u losů vyvinuta, takže samec se obvykle páří s jedinou samicí. Jedno mládě (ani dvojčata nejsou vzácností) se rodí po 225-240 dnech březosti v dubna až květnu. Při porodu váží 10-16 kg, ale za půl roku už dosáhne hmotnosti 100 kg. Saje necelé 4 měsíce a ačkoliv pohlavně dospívá ve 2. roce života, do rozmnožování se zapojuje (zvláště samci) později. Nejvyšší věk se udává 20-25 let. Zvláště chráněný (silně ohrožený) druh; i přes zajištěnou ochranu se však početní stavy u nás nezvyšují. Nemá žádného přirozeného nepřítele, občas dochází ke kolizím s auty na silnicích a vyloučit nelze ani nelegální lov (u nás i v sousedních zemích, kam zřejmě migruje většina u nás narozených losů). Celoročně hájený druh zvěře.
rozšíření v ČR :2 - vzácný až velmi vzácný
hmotnost těla (G) :250-600 kg
délka těla (LC) :2,2-2,3 m
délka ocasu (LCd) :9-13 cm
délka zadního chodidla : (LTp)-
výška ušního boltce (LA) :21-29 cm
délka předloktí (LAt) :-
výška ušního víčka - tragu : (LT)-
výška v kohoutku (AC) :1,5-2,2 m
poznámka :Sponzor stránek