ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Mloci  >  Čolek horský

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5002.00
řád :Mloci
čeleď :Mlokovití
rod :Čolek
druh :

Čolek horský

vědecký název :Triturus alpestris
výskyt :V ČR a SR nejčastěji ve výškách nad 350 m n. m. Na Moravě a Slovensku vystupuje až do výšek nad 1000 m n. m.
popis :Dorůstá do 12 cm. Zbarvení hřbetu je tmavošedé až tmavohnědé, u samce s nádechem do modra, u samice je zase typické mramorování. Břicho je cihlově červené bez tmavých skvrn. Samci mají na jaře na hřbetě nízký žlutavý lem s tmavými skvrnami. Na bocích jsou černé skvrny nepravidelného tvaru. Larvy mají charakteristický mramorovaný ploutevní lem s téměř rovnoběžným horním a dolním okrajem, začínající v úrovni předních končetin. Víceleté larvy mohou dorůstat 6-8 cm.
způsob života :Na jaře vázán na menší zastíněné vodní nádrže. Vyhýbá se velkým rybníkům a tekoucím vodám. V suchozemské fázi života preferuje vlhké lesní prostředí. Přezimuje obvykle na souši. Aktivita začíná v III-IV, rozmnožování kulminuje v IV-VI. Samička klade vajíčka až do VII. Metamorfóza larev probíhá v VIII-X, část larev přezimuje. Čolci opouštějí vodu v VI-VIII a jejich aktivita končí v IX-X. Dožívají se i více než 10 let. Živí se drobnými živočichy. Larvy požírají planktonní korýše a hmyzí larvy.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek