ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Mloci  >  Čolek karpatský

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5004.00
řád :Mloci
čeleď :Mlokovití
rod :Čolek
druh :

Čolek karpatský

vědecký název :Triturus montandoni
výskyt :Karpatský endemit vázaný na jehličnaté a smíšené lesy středních a vyšších poloh, nejčastěji ve výškách 500-900 (max. 1750) m n. m. Rozšířený je zejména na Slovensku. Na západě proniká i do pohoří severovýchodní Moravy. V posledních letech byl zaznamenán i v Hrubém Jeseníku.
popis :Samci dosahují přes 9 cm, samice i přes 10 cm. Příčný průřez těla nahoře hranatý díky výrazným podélným kožním lištám po stranách hřbetu a zploštělé svrchní straně trupu. Samci mají na hřbetě jen nevýraznou mediánní hranu. Konec ocasu vybíhá ve zřetelné tmavě zbarvené vlákno. Břicho a hrdlo jsou žluté až oranžové, beze skvrn. Hřbet a boky jsou pískově žluté, žlutohnědé až olivově zelené, pokryté drobnými nevýraznými skvrnami nebo tečkami. Samice jsou světlejší, skvrny nebo tečky na těle většinou chybějí. V terestrické fázi je tělo obou pohlaví svrchu celkově tmavší, kůže drsnější. Larva dosahuje maximální velikosti 2,5-3,5 cm. Nízký ploutevní lem začíná na hřbetě až výrazně za úrovní předních končetin a ocas je tupě zakončen.
způsob života :Obývá vlhké zastíněné lesní biotopy. Rozmnožuje se v malých lesních tůních, na vlhkých loukách anebo v kalužích apod. V suchozemské fázi žije většinou v lese, někdy v relativně suchých a osluněných biotopech. Přezimuje většinou na souši. Aktivita začíná v IV, období rozmnožování vrcholí v V. Larvální vývoj trvá asi 3 měsíce; v rychle vysýchajících kalužích je ale velmi rychlý - trvá jen 4-6 týdnů. Metamorfóza probíhá nejčastěji v VIII-IX. Na souš čolci vystupují v V-VIII, aktivita končí obvykle během X. Ve vodě se živí drobnými bezobratlými, zejména korýši. Na souši tvoří potravu drobní členovci, kroužkovci a měkkýši.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :ko - Kriticky ohroženýSponzor stránek