ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Ropucha krátkonohá

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5300.00
řád :Žáby
čeleď :Ropuchovití
rod :Ropucha
druh :

Ropucha krátkonohá

vědecký název :Bufo calamita
výskyt :Vzácně a ostrůvkovitě v Polabí a v Z a J Čechách v nadmořských výškách 170-550 m. Na Moravě a Slovensku se nevyskytuje.
popis :Nejmenší ropucha dorůstající obvykle 5-6 cm. Parotidy jsou znatelně menší, ploché, jejich osy jsou rovnoběžné. Zadní končetiny jsou jen o málo delší než přední. Na souši rychle běhá nebo se pohybuje krátkými skoky. Hřbet je šedavý až tmavě olivově hnědý s nepravidelnými, neostře ohraničenými zelenavými až hnědozeleným skvrnami. Typickým znakem je tenká bělavá až žlutá linka táhnoucí se středem hřbetu od hlavy až po kloaku. Břicho je bělavé až šedé, někdy s nádechem do modra, s černavými skvrnami. Samci mají modré až fialové hrdlo. Pulci jsou černí jako u ropuchy obecné, jsou ale menší.
způsob života :Preferuje otevřené odlesněné terény. V průmyslové krajině se objevuje na výsypkách, staveništích, v lomech. K rozmnožování slouží nejčastěji mělké rybníčky a tůně, ale i kaluže nebo vodou zaplněné deprese v polích. Přezimuje zahrabána v zemi. Aktivita začíná od konce III-IV. Období rozmnožování je závislé na množství jarních srážek (IV-VIII). Samec se ozývá daleko slyšitelným hlasem znějícím jako velikonoční řehtačka („krrrk-krrrk-krrrk"). Vajíčka jsou kladena v provázcích dlouhých 1,5-1,8 m. V potravě převažují pozemní bezobratlí.
poznámka :
červený seznam v Evropě :I - Nejistý stupeň ohrožení
ohrožení v ČR :ko - Kriticky ohroženýSponzor stránek