ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Ropucha zelená

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5302.00
řád :Žáby
čeleď :Ropuchovití
rod :Ropucha
druh :

Ropucha zelená

vědecký název :Bufo viridis
výskyt :Současný výskyt v ČR a SR je v oblastech odpovídajících ekologickým požadavkům téměř souvislý, je limitován průměrnou roční teplotou 6-7 °C. Chladnějším lesnatým a horským oblastem se vyhýbá. Nejčastěji se objevuje v polohách do 450 m n. m.
popis :Velikost málokdy přesahuje 8 cm. Oční duhovka je sírově žlutá až sytě zelená, zornička je lemována ostře ohraničeným zlatavým proužkem. Výrazné parotidy mají hruškovitý tvar, vzadu jsou užší. Subartikulární hrbolky jsou většinou jednoduché. Zbarvení hřbetu je bělavé až šedé s četnými nepravidelnými, ostře ohraničenými zelenými až olivově hnědozelenými skvrnami. Břicho je bílé až nažloutlé, někdy s drobnými černošedými skvrnkami. Samec je menší než samice a skvrny na hřbetě nemá tak kontrastní. Pulci jsou větší (3-4 cm) a výrazně světlejší než u předchozího druhu.
způsob života :Žije v otevřené krajině včetně polí, ale i v okolí rybníků, na zahradách a v parcích. Ze všech naších obojživelníků nejlépe odolává teplu a suchu. Přezimuje nejčastěji v opuštěných norách hlodavců. Na jaře vyhledává mělčí nádrže s prohřátou vodou; nevyhýbá se ani větším kalužím. Období rozmnožování obvykle začíná koncem III-V. Migrace k vodě nejsou masové jako u předchozího druhu. Samec se až do VI ozývá daleko slyšitelným zvonivým hlasem (dlouhé nepřerušované „crrrrrrrrrr"). Provazce s vajíčky jsou kratší než u předchozího druhu. Vývoj pulců je v teplé vodě rychlý; metamorfují v VI-IX. Aktivita žab končí v IX-X. Dožívají se až 10 let. V potravě převládá terestrický hmyz.
poznámka :
červený seznam v Evropě :I - Nejistý stupeň ohrožení
ohrožení v ČR :o - OhroženýSponzor stránek