ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Skokan hnědý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5400.00
řád :Žáby
čeleď :Skokanovití
rod :Skokan
druh :

Skokan hnědý

vědecký název :Rana temporaria
výskyt :Téměř na celém území ČR a SR od nížin až po horské polohy. Převažuje v lesnatých oblastech středních a vyšších poloh. Ve srovnání s ropuchou obecnou má vyšší nároky na vlhkost prostředí; vyhýbá se rozsáhlým polním celkům a místům extrémně suchým a teplým (jižní Morava, jižní a jihovýchodní Slovensko).
popis :Morfologicky značně proměnlivý druh s tělem do 10 cm. Hlava je krátká a široká, při pohledu shora je její přední část široce okrouhlá, čenich je i z profilu tupý. Zornice oka je široce oválná, horizontální. Od duhovky je oddělena tenkým zlatavým lemem naspodu přerušeným. Zadní končetiny jsou ze všech hnědých skokanů nejkratší. Patní (metatarzální) hrbol je malý, nízký a měkký. Nejdelší prst přesahuje plovací blánu 1-3 články. Zbarvení je velmi variabilní. Hřbet je ve všech možných odstínech hnědé barvy. Je poset tmavými, různě uspořádanými skvrnami a tečkami. Tmavohnědá spánková skvrna se táhne od zadního okraje oka přes bubínek až po přední končetinu. Žlutavé boky jsou většinou černě skvrnité nebo mramorované. Zadní končetiny jsou shora nevýrazně příčně tmavě pruhované. Břišní strana je žlutavá s šedými, černavými až rezavými skvrnami, které vytvářejí charakteristické mramorování. Samci mají na palci přední končetiny drsný rohovitý pařicí mozol, který je v období rozmnožování hnědý až černý, jinak je světlý, méně nápadný. Celkové zbarvení je u samců v době páření tmavší s nádechem do modra. U samic se objevuje v době pářen" jasné červenavé zbarvení. Pulci dosahují obvykle délky těla 3-5 cm, jsou silně pigmentovaní. Na vejčitém těle jsou žlutavé skvrnky, ploutevní lem je bělavý, hustě posetý tečkami. Začíná na hřbetě v úrovni dýchacího otvoru, který je na levém boku. Řitní otvor je umístěn asymetricky na pravé straně.
způsob života :Nenáročný druh. Přezimuje na souši i na dně vod, většinou jinde, než se rozmnožuje. Začátek aktivity závisí na nadmořské výšce, nejčastěji však v III-V. Patří k našim nejčasněji se rozmnožujícím obojživelníkům. Ze zimovišť podniká hromadné migrace k mělkým prosluněným vodám, ale i k hlubokým zastíněným tůním a pomalu tekoucím potokům. Žáby jsou aktivní po celý den. V rozmnožovací nádrži může dojít k velkému nahloučení jedinců s převahou samců (50-100/1 m2). Samci se ozývají z hladiny hlubokým zastřeným mručením „vrrru-vrrru-vrrru". Samice kladou velké shluky vajíček, často již při prvním jarním oteplení. Snůška leží zprvu u dna, po nabobtnání rosolovitých obalů stoupá k hladině. Vzácně může dojít ke snesení vajíček i do tajícího sněhu, ledu nebo bahna. Vývoj pulců závisí na klimatických podmínkách, může trvat až 4 měsíce. K proměně dochází v VI-X, vzácně pulci přezimují. Žáby se po rozmnožování rozptylují na letní stanoviště, vzdálené až několik set metrů, výjimečně i několik km. Sezónní aktivita končí v IX-XI. Dožívají se okolo 10 let (max. 18 let). Potravu tvoří různí suchozemští i vodní bezobratlí. Pulci jsou částečně býložraví, částečně draví.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :n - Není zvláště chráněnýSponzor stránek