ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Skokan ostronosý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5402.00
řád :Žáby
čeleď :Skokanovití
rod :Skokan
druh :

Skokan ostronosý

vědecký název :Rana arvalis
výskyt :Lokálně v nížinách a v ČR i ve středních polohách do 600 m n. m. Nejčetnější je v Třeboňské pánvi a na jižní Moravě. V SR je znám z Podunajské a Východoslovenské nížiny. Preferuje oblasti s průměrnou roční teplotou nad 6 °C. Obývá zaplavované luzní lesy a jiné mokřadní biotopy.
popis :Menší druh s délkou těla 6-8 cm. Charakteristické je ostré ukončení čenichu. Na chodidle je výrazný zploštělý tvrdý patní (metatarzální) hrbol. Hřbet je v různých odstínech hnědé barvy, tmavé skvrnění a tečkování může chybět. Na spodině boků je charakteristická řada kontrastních tmavých skvrn, které mohou splývat do tmavého pruhu. Zadní končetiny jsou výrazně příčně pruhované. Břicho je bělavé až žlutavé, zpravidla beze skvrn. Samci mají na prvním prstu předních končetin rohovitý mozol, v době rozmnožování hnědě až černě zbarvený. Samec je v době „páření" modrý až modrofialový.
způsob života :Rozmnožuje se v mělkých tůních nebo na okraji rybníků. Zimu přečkává v zemních úkrytech, aktivita začíná koncem III-IV. Samci se ve vodě ozývají slabým hlasem připomínajícím švihání prutu ve vzduchu. Rozmnožování probíhá skupinově (20-25 jedinců na 1 m'). Akvatická fáze je krátká (III-IV). Samice jsou ve vodě jen do nakladení vajíček, Samci až několik týdnů. Jednotlivé snůšky tvoří velké trsy, které vyplouvají na hladinu obdobně jako u skokana hnědého. K metamorfóze pulců dochází v VI-VII, aktivita končí v X. Dožívají se 8-12 let. Potravu tvoří rozmanití terestričtí bezobratlí.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek