ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Skokan skřehotavý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5403.00
řád :Žáby
čeleď :Skokanovití
rod :Skokan
druh :

Skokan skřehotavý

vědecký název :Rana ridibunda
výskyt :Žije v teplých nížinách (200-300 m n. m.) s průměrnou roční teplotou 8 °C a více, hlavně v rybničnatých oblastech a podél pomalu tekoucích řek. V ČR je to zejména v Polabí, Podkrušnohoří, v dolním Podyjí, Pomoraví a v Poodří, na Slovensku v nížinách dolního toku Dunaje a jeho přítoků. Po celý rok je vázán na vodu, a to na pomalu tekoucí řeky, strouhy a kanály. Pro rozmnožování však přednostně volí teplejší hlubší tůně a rybníky.
popis :Naše největší žába, velikost samic může přesáhnout i 12 cm, samci jsou menší. Má širokou hlavu, při pohledu shora vpředu zaokrouhlenou. Bubínek je menší než oko. Lýtko je u dospělých jedinců zpravidla delší než stehno. Patní hrbol je ve srovnání s ostatními vodními skokany malý a nízký. Zbarvení těla je velmi rozmanité, hřbet může být tmavě zelený, šedozelený, olivově hnědý až šedočerný v závislosti na prostředí a ročním období. V teplejších oblastech a obdobích je hřbet světlejší, v zimě a časně zjara je tmavší. Ve zbarvení těla chybí žluté tóny Středem hřbetu se obvykle táhne světlý šedozelený až světle zelenavý pruh, v zimě a na jaře méně patrný. Po jeho stranách a na bocích jsou oválné tmavé skvrny. Od očí k bázi stehen se táhnou po bocích hřbetu dvě podélné kožní lišty, často světlejší než zbarvení hřbetu. Břicho je nejčastěji bělavé s tmavými skvrnkami nebo mramorováním. Samci mají v koutcích úst velké párové vnější rezonátory kouřově až černavě zbarvené. Pulci dosahu|i velikosti 5-9 cm, vzácně i 12 cm, jsou šedozelení, jejich trup je hruškovitý s dýchacím otvorem na levém boku, směřujícím dozadu a nahoru Řitní otvor je umístěn asymetricky na pravé straně trupu u spodního okraje ocasu. Horní část ploutevního lemu začíná až za úrovní dýchacího otvoru.
způsob života :Od vody se vzdaluje jen na kratší vzdálenost, často jen nakrátko vylézá na břeh a v případě nebezpečí skáče do vody. Zimují od X na dně nádrží. Aktivita začíná až koncem III a je denní, v létě jsou ale žáby aktivní po celých 24 hodin s vrcholem večer a brzy ráno. Rozmnožování začíná poměrně pozdě a kulminuje od konce IV do VI. Sbory samců se ozývají z vodní hladiny hlasitým hlubokým hrubým „bre-ke-ke-ke-ke" doplněným „kuór". Skřehotání vrcholí v polovině V. Nejintenzivnější jsou tyto projevy navečer. „Páří" se jednotlivě. Samice kladou trsy vajíček, které ulpívají na ponořené vegetaci nebo klesají na dno. Pulci metamorfují v VII-IX, vzácně přezimují. Mladé žabky po metamorfóze dosahují velikosti 1,5-3,5 cm. Dožívají se 5-10 let. Potravu žab tvoří bezobratlí, ale i malí obratlovci, zejména rybí plůdek, malé rybky, obojživelníci a jejich larvy
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :ko - Kriticky ohroženýSponzor stránek