ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Skokan štíhlý

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5404.00
řád :Žáby
čeleď :Skokanovití
rod :Skokan
druh :

Skokan štíhlý

vědecký název :Rana dalmatina
výskyt :Vyskytuje se v nižších nadmořských výškách obvykle do 400 m. Žije v oblastech, kde průměrná roční teplota neklesá pod 7 °C. Vyhledává sušší, teplejší stanoviště, často dosti vzdálené od vody. Obývá prosvětlené listnaté lesy, křoviny, louky i skalnaté biotopy stepního charakteru.
popis :Samec dorůstá do 6,5 cm, samice do 8 cm. Čenich je podobně jako u předchozího druhu zašpičatělý. Charakteristickým znakem je relativně velký bubínek umístěný v blízkosti oka. Má nejdelší končetiny ze všech našich skokanů. V klidu široce odstávají od těla. Patní hrbol je zřetelně vyklenutý, ale je měkčí než u skokana ostronosého. Zespodu prstů chodidla jsou vyvinuty zřetelné subartikulární hrbolky. Zbarvení těla je variabilní a obdobné jako u jiných hnědých skokanů, boky jsou ale beze skvrn nebo mramorování. V okolí třísel je žluté zbarvení. Spodní strana těla je bělavá a narůžovělá beze skvrn.
způsob života :Rozmnožuje se jak v teplých nevysýchavých mělkých tůních, tak i při okrajích velkých nádrží. Zimuje nejen v zemních úkrytech, ale i v bahně na dně rozmnožovacích nádrží. Aktivita začíná v ll-lll, rozmnožovací období od III-IV, nejdříve ze všech našich žab. Ačkoliv je teplomilný, dobře odolává nízkým teplotám. Samci jsou teritoriální, ozývají se velmi slabě hlasem připomínajícím zvuk pokličky roztočené na zemi („ko-ko-ko-ko"). Samice připevňuje trsy vajíček na ponořenou vegetaci. Pulci metamorfují VI-VIII, roční aktivita žab končí v X-XI. Dožívají se 10 let. V potravě převažují zemní bezobratlí.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek