ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Skokan zelený

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5405.00
řád :Žáby
čeleď :Skokanovití
rod :Skokan
druh :

Skokan zelený

vědecký název :Rana esculenta
výskyt :V oblastech s průměrnou roční teplotou 7 °C a více má téměř plošné rozšíření. Lokality leží v nadmořských výškách od 150 do max. 735 m; převažuje v nížinách. Objevuje se jak v malých mělkých tůních, tak ve velkých rybnících a jezerech, nevyhýbá se ani pomalu tekoucím řekám a jejich přítokům.
popis :Kříženec skokana skřehotavého a skokana krátkonohého. Většinou morfologických parametrů tvoří přechod mezi oběma rodičovskými druhy. U nás dosahují samci 8,5 a samice 10 cm. Lýtko je přibližně stejně dlouhé jako stehno. Patní hrbol je zřetelný, ale není tak vysoký jako u skokana krátkonohého a je asymetrický. Zbarvením se více podobá skokanu krátkonohému, hřbet je svěže až sytě zelený, méně často olivově zelený. U většiny jedinců se středem hřbetu táhne středový žlutozelený až světle zelený pruh. Na hřbetní straně jsou patrné nepravidelné tmavé až černé skvrny. Břicho je bělavé až nažloutlé, většinou kouřově skvrnité nebo mramorované. Samci mají bělavě až našedle zbarvený vnější rezonátor.
způsob života :Zimuje na dně vod, méně často v zemních úkrytech. Aktivita začíná v IV. Je aktivní ve dne, v létě pak po celých 24 hodin. Rozmnožovací sezóna trvá od V do VII. Samci se ozývají ve sboru rychle se opakujícím hlasem „kveeeer-kveeeer". V rozmnožovací nádrží převažují samičky nad samci. Část samic je však sterilních. Potravu tvoří bezobratlí a drobní obratlovci.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek