ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Žáby  >  Rosnička zelená

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Rosnička zelená

Rosnička zelená  Rosnička zelená  Rosnička zelená  

více fotografií

ZVUKY ŽIVOČICHA

  • Je vyžadována vyšší verze FLASH PLAYERu.
      

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5500.00
řád :Žáby
čeleď :Rosničkovití
rod :Rosnička
druh :

Rosnička zelená

vědecký název :Hyla arborea
výskyt :V ČR a SR se sice vyskytuje na většině území, ale výskyt není souvislý. Upřednostňuje oblasti, kde průměrná roční teplota neklesá pod 7 °C, tj. nižší až střední polohy do 550 m n. m. Obývá otevřená osluněná místa u malých až středních vodních nádrží s hustou litorální a břehovou vegetací.
popis :Štíhlá žába vzácně delší než 5 cm. Hlava je poměrně malá, široká, shora trojúhelníkovitá, zašpičatělá, naopak z boku tupě zakončená. Horní čelist je jemně ozubená, jazyk je široký, okrouhlého tvaru, ve srovnání s ropuchami méně pohyblivý. Oči mají téměř kruhovou zorničku. Duhovka je žlutá až červenavá. Bubínek je dobře patrný. Tělo je vejčité, končetiny štíhlé a dlouhé. Mezi prsty zadních končetin je úzká plovací blána. Prsty obou párů končetin jsou zakončeny charakteristickou kruhovitou přísavkou. Kůže je hladká, zbarvení proměnlivé. Na hřbetě a bocích je kůže nejčastěji jasně zelená, na břiše a hrdle kontrastně bílá nebo krémově nažloutlá. U samce je hrdlo medově hnědé. Vyvinuta je schopnost rychlé barvoměny podle charakteru prostředí, příp. vlivem stresu na žlutozelenou, šedou až tmavě hnědou, příp. další barvy. Od nozder, přes oči, bubínek, boky až na stehna se táhne úzký černý proužek. U mláďat není tmavý proužek ještě vyvinut. Velikost obou pohlaví je téměř shodná, u samce je kůže na hrdle tmavší a svraštělá, umožňující při skřehotání nafukování velkého vnějšího nepárového kulovitého rezonátoru, který je po nafouknutí větší než hlava. Pulci jsou žlutozelení až olivoví, na bříšku s kovovým leskem; dorůstají délky 4-5 cm. Dýchací otvor je na levém boku, řitní otvor je asymetrický, přiléhá zprava ke spodní straně ocasního ploutevnímu lemu, který je nápadně vysoký, vpředu dosahuje až kespojnicí očí, kdežto na konci ocasu vybíhá v úzkou špičku.
způsob života :K rozmnožování slouží malé periodické tůně, rybníčky a mělké okrajové části velkých nádrží. Šplhá po bylinné vegetaci, křovinách a příležitostně i po stromech, kde tráví mimo zimování a páření větší část dne. Zimuje v zemních úkrytech. Aktivita začíná koncem III a v IV, období rozmnožování je od konce IV do VII. Samci se ozývají silným až ohlušujícím hlasem, znějícím jako „kre-kre-kre-kre...", zejména při sborovém „zpěvu" (17 i více samců). Amplex je axilární, samec drží samici za předními končetinami. Samice klade vajíčka v kulovitých shlucích o průměru 2-4 cm. Vajíčka jsou nejmenší ze všech našich žab, jsou žlutobílá. Samice jsou ve vodě obvykle jen jednu noc, zatímco samci od 1 do 47 nocí. Pulci metamorfují od konce VI do VlIl. Právě metamorfované žabky jsou 1,3-2 cm velké. Sezónní aktivita končí v X. Nejvyšší dosažený věk je 22 let. Rosnička loví jak na zemi, tak v korunách, často i létající hmyz, který chytá skokem a lapá jej širokým, slabě vychlipitelným jazykem. V potravě se objevují i nelétaví suchozemští bezobratlí, zejména brouci.
poznámka :
červený seznam v Evropě :V - Ohrožený / Zranitelný
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek