ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Želvy  >  Želva bahenní

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5700.00
řád :Želvy
čeleď :Emydovití
rod :Želva
druh :

Želva bahenní

vědecký název :Emys orbicularis
výskyt :V současnosti se zbytek původní populace vyskytuje na jediné lokalitě na jihovýchodním Slovensku u Bodrogu (Tajba). Zařazení ojedinělých nálezů z poslední doby (Poiplí, dolní Dyje) je sporné. Jediná životaschopná populace v ČR vznikla nedávno v NPR Betlém na jihovýchodní Moravě po introdukci 18 želv z Rumunska. Další výskyt lze považovat za nepůvodní. Stanovištěm želvy jsou hustě zarostlé mokřadní biotopy s měkkým bahnitým až písčitým dnem v teplých nížinách, obvykle do 200 m n. m. (slepá a mrtvá ramena, poříční jezera, mělké prohřáté tůně, bažiny apod.).
popis :Středně velká želva do 25 cm. Karapax je hnědočerný s drobnými bělavými až sytě žlutými paprskovitě se rozbíhajícími okrouhlými až podlouhlými skvrnkami. Žluté skvrnění je patrné i na černošedé kůži končetin, krku a hlavy. Plastron je špinavě žlutý až hnědavý s temnou kresbou. Samci se od samic liší delším ocasem, který se ke špičce zužuje jen pozvolna. Mají vydutý (konkávní), výrazně tmavě pigmentovaný plastron, kdežto samice jej mají plochý až mírně vypouklý (konvexní), žlutavého zbarvení, jen nepatrně tmavě pigmentovaný. Samci mají hnědočervenou, samice žlutou oční duhovku.
způsob života :S oblibou se sluní na kamenech nebo na padlých či plovoucích kmenech, popř. na písčitých náplavech. Je plachá, při vyrušení se ihned potápí. Zimuje nejčastěji v bahně na dně nádrží, aktivní začíná být v III, páří se v IV-V. samice v V-VI klade 2-20 vajec s tvrdou skořápkou. Snůšku zahrabává do písku. Inkubace trvá 70-120 dní. Mláďata ve velikosti 2-3 cm se líhnou na podzim nebo na jaře následujícího roku. Pohlavní dospělosti dosahují samci ve věku 12-13 let, samice 15 let. Mohou se dožít až přes 100 let. Želva bahenní je převážně dravá, loví různé vodní i suchozemské živočichy (ryby, obojživelníky, měkkýše, korýše a hmyz). Vydrží až několik měsíců hladovět.
poznámka :
červený seznam v Evropě :V - Ohrožený / Zranitelný
ohrožení v ČR :ko - Kriticky ohroženýSponzor stránek