ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Šupinatí  >  Ještěrka zelená

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5851.00
řád :Šupinatí
čeleď :Ještěrkovití
rod :Ještěrka
druh :

Ještěrka zelená

vědecký název :Lacerta viridis
výskyt :V ČR a SR je výskyt ostrůvkovitý. Preferuje nížiny, v ČR výjimečně vystupuje až do 550 m n. m., v SR dokonce až do 1000 m n. m. Žije ve stepních až lesostepních biotopech. Obývá suché osluněné křovinaté stráně a vápencové skály, okraje teplých lesů i terasové vinohrady. Preferuje členitý terén. V ČR má dvě ohniska rozšíření. Nejrozsáhlejším územím výskytu je jižní Morava až po Brno, další oblastí jsou skalní stepi v kaňonech středního a dolního Povltaví až k Praze a území v blízkosti soutoku Labe a Bíliny v Českém středohoří a podél řeky Ohře. Území v Čechách jsou asi reliktního charakteru. V SR je druh rozšířenější. Vyskytuje se v jižní třetině SR. Vedle nížin na jihu (Záhorie, Podunajská a Východoslovenská nížina) se vyskytuje na středním toku Váhu, Nitry a Hronu, podél Krupinice až po Zvolen, v podlesí Malých Karpat, v Cerové vrchovině, ve Slovenském krasu, ale i v předhůří Slovenského rudohoří a na Muránské planině.
popis :Naše největší ještěrka dosahující velikosti přes 40 cm, s velkou protaženou hlavou, velmi dlouhým ocasem (60-66 % celkové délky těla) a silnými a dlouhými předními i zadními končetinami. Za nozdrou jsou dva nad sebou umístěné postnasální štítky, oba jsou v kontaktu s nozdrou. Krční límec má pilovitý zadní okraj jako u všech ještěrek rodu Lacerta. Samci mají jasně zelený hřbet, některé šupinky jsou ale žluté, jiné tmavé. Břicho je žluté, bez skvrn. Spodní strana hlavy a především hrdlo jsou v době rozmnožování jasně modré. Báze ocasu je u samců ztluštělá. Samice jsou hnědavé až zelené s tmavšími skvrnkami po stranách hřbetu. Břicho mají bělavé.
způsob života :Druh s denní aktivitou. Aktivita závisí na intenzitě světla. Ještěrka se pohybuje po zemi, ale také výborně šplhá. Agresivní teritoriální druh s velkým domovským okrskem. Zimuje v norách, skalních puklinách, vzácněji ve stromových dutinách. Aktivita začíná koncem III-V, v VI-VII samice klade 5-21 vajíček. Po 60-100 dnech se od VII do konce IX líhnou mláďata o velikosti 8-10 cm. Aktivita končí nejčastěji v X, u dospělých ještěrek dříve než u mladých. Pohlavní zralosti dosahují ve 3. roce života, žijí 10-12 let. Potravu tvoří zejména hmyz (brouci a rovnokřídlí). Ještěrka zelená však může ulovit i malé ještěrky, ptáky nebo hlodavce.
poznámka :
červený seznam v Evropě :V - Ohrožený / Zranitelný
ohrožení v ČR :ko - Kriticky ohroženýSponzor stránek