ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Šupinatí  >  Ještěrka živorodá

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Ještěrka živorodá

Ještěrka živorodá  Ještěrka živorodá  Ještěrka živorodá  

více fotografií

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5852.00
řád :Šupinatí
čeleď :Ještěrkovití
rod :Ještěrka
druh :

Ještěrka živorodá

vědecký název :Zootoca vivipara
výskyt :U nás od středních poloh výše postupně nahrazuje ještěrku obecnou. Běžná je i v nejvyšších polohách. Vyskytuje se zejména v bučinách a horských smrčinách, kde obývá světliny, okraje cest, horské louky i imisní holiny. V nížinách osídluje podmáčené louky. Vyhýbá se suchým biotopům.
popis :Štíhlá ještěrka dorůstající max. 17 cm. Malá hlava je shora mírně zploštělá, krk je silný. Končetiny jsou relativně slabé a krátké. Za nozdry je 1 postnasální štítek a za ním 1 štítek frenální. Středový pruh z užších menších kýlnatých šupin buď chybí, nebo je jen úzký, tvořený 1-2 řadami šupin. Ocas je silný, relativně krátký (53-71 % celkové délky těla). Ve zbarvení chybí zelená barva. Hřbet je hnědý až olivový, samice mají obvykle 2 světlé linky po stranách hřbetu a na bocích drobné tmavé skvrny. Samci mají malé tmavé skvrny se světlým středem. Břicho samců je žluté, oranžové až červené s tmavými skvrnami, samice mají břicho bělavé až béžové, nejčastěji bez skvrn.
způsob života :Vlhkomilný, původně horský druh s denní aktivitou, aktivně vstupuje i do vody. Zimuje v děrách pod kameny a kořeny stromů. Aktivní je již od konce II-IV, páří se v V-VI. K životu v drsnějších podmínkách je druh přizpůsoben rozmnožováním. Samice jsou vejcoživorodé. Mláďata (2-10) se koncem VII-VIII uvolňují z blanitého obalu vajíčka bezprostředně po nakladení, častěji však ještě v kloace samice. Jsou 4,5-5 cm velká. K porodům dochází v noci. Konec aktivity je v IX-X. Živí se pavouky a měkkými bezobratlými.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek