ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Šupinatí  >  Užovka hladká

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5900.00
řád :Šupinatí
čeleď :Užovkovití
rod :Užovka
druh :

Užovka hladká

vědecký název :Coronella austriaca
výskyt :V ČR a SR se vyskytuje mozaikovitě ve vhodných biotopech od nížin po hory s výjimkou nejvyšších pohoří. Nadmořská výška a na ni vázané klima zřejmé není příliš omezujícím faktorem pro její výskyt. Bývá nejčastěji nalézána v nadmořských výškách 200-750 m (max. 840 m v ČR, 1500 m v SR). Vyhýbá se mokřadům a souvislým lesním celkům, ale do lesnaté krajiny může pronikat odlesněnými průseky, podél lesních cest apod. Obývá i malé plochy uvnitř kulturní krajiny (lomy, remízky v polích). Preferuje biotopy stepního až lesostepního charakteru, jako jsou prosluněné lesní okraje, křovinaté skalní svahy s jižní expozicí, louky, stráně, paseky, opuštěné lomy a pískovny s keřovým porostem, pokud jí poskytují dostatek úkrytů a potravy.
popis :Náš nejmenší had, dorůstající jen do 70 cm. Má malou plochou trojúhelníkovou hlavu nevýrazně oddělenou od krku. Oční duhovka je žlutá, hnědavá až červenavá. Hřbetní strana je stříbřitě šedá, hnědavá, někdy až načervenalá. Břicho samců je obvykle hnědavé až červenavé s tmavými tečkami, samice je mají šedé až černé, mláďata oranžové až červené. Na hřbetě jsou 2-4 podélné řady tmavých izolovaných skvrn; skvrny mohou být šachovnicově uspořádány, vzácně mohou splynout v souvislé podélné proužky. Od nozdry přes oko, ústní koutek až na krk se táhne tmavý proužek. Na temeni hlavy je výrazná tmavá symetrická kresba ve tvaru podkovy s rovnoběžnými rameny směřujícími vzad. Rozdíly mezi pohlavími nejsou jen ve velikosti, délce a štíhlosti ocasu, ale i v odlišném zbarvení břicha.
způsob života :Světlo a suchomilný terestrický had s denní aktivitou. Zimuje od X do III ve skalních puklinách, norách hlodavců, sklepech ruin apod. Aktivita začíná koncem IV, páří se nejčastěji v VI. Užovka hladká je vejcoživorodá. Od konce VIII do začátku IX rodí samice obvykle 5-8 mláďat měřících 12-20 cm. Samci dospívají ve 3., samice ve 4. roce života. Dožívají se přes 8 let. Nejčastěji loví plazy (ještěrky, slepýše, vzácně i mladé hady). Potravu ale tvoří i mladí hlodavci, drobní hmyzožravci, ptáci, čolci, žáby, kroužkovci a hmyz. Velkou Kořist usmrcuje uškrcením několika smyčkami těla a poté ji vcelku polyká. Na druhé straně je lovena dravci, ježky a lasičkami.
poznámka :
červený seznam v Evropě :I - Nejistý stupeň ohrožení
ohrožení v ČR :so - Silně ohroženýSponzor stránek