ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Šupinatí  >  Užovka obojková

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Užovka obojková

Užovka obojková  Užovka obojková  Užovka obojková  

více fotografií

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5901.00
řád :Šupinatí
čeleď :Užovkovití
rod :Užovka
druh :

Užovka obojková

vědecký název :Natrix natrix
výskyt :Náš nejběžnější a nejrozšířenější had. Vyskytuje se v blízkosti vod v nižších až středních nadmořských výškách na celém území ČR a SR. Vzácněji se objevuje i v horách (např. v Jeseníkách).
popis :Středně velký had. Dospělé samice u nás dosahují délky do 1,2 m (max. 1,5 m), samci nedosahují ani 1 m. Hlava je shora mírně stlačená, zřetelně oddělena od krku, u dospělých je trojúhelníkovitá, u mladých jedinců eliptická. Velké oči mají zlatavou duhovku. Před okem je zpravidla jen jeden štítek. Za hlavou jsou po stranách krku dvě bělavé, žluté až oranžové poloměsíčité skvrny. Shora je tělo modravě šedé, šedohnědé až olivově zelené s drobnými černými skvrnami. Šupiny jsou zřetelně kýlnaté jen na hřbetě, kdežto na svrchní straně ocasu hladké. Samci mají štíhlejší a delší ocas než samice.
způsob života :Obývá zarostlé křovinaté břehy tekoucích i stojatých vod, často i v blízkosti lidských sídel. Bývá však také nalézána daleko od vody na sušších stanovištích. Má denní aktivitu, dobře plave, kořist však většinou loví na souši. Tvoří ji nejčastěji obojživelníci, vzácněji hlodavci a ptáci, v případě potřeby je schopna lovit i ryby. l relativně velkou kořist polyká podobně jako ostatní hadi vcelku. Sama se stává kořistí pro dravce, volavky, čápy, vrány, ježky, lasičky a kočky. Zimuje v norách hlodavců, ve skalních štěrbinách, sklepech, kompostech, hromadách listí, pod kořeny stromů apod. Aktivita začíná od konce III až IV. Páří se po prvním svlékání pokožky (konec III-V), často ve skupinách, tvořených jednou samicí a několika samci. Spermie jsou schopny v těle samice přežívat dlouhou dobu, takže vlastní oplození může být časově značně oddálené od doby páření. V VI-VIII samička klade 10-40 bílých vajíček do teplých vlhkých míst (hromady hnoje, kompostu, listí, ztrouchnivělé pařezy, rákosí apod.). Mláďata se líhnou po dvouměsíční inkubaci koncem Vlil a v IX. Jejich délka se pohybuje mezi 10-20 cm. Sezónní aktivita končí v X. Pohlavní zralosti dosahují ve 3. roce, dožívají se až 16 let.
poznámka :
červený seznam v Evropě : -
ohrožení v ČR :o - OhroženýSponzor stránek