ENCYKLOPEDIE

Prirodainfo.cz  >  Encyklopedie >  Obojživelníci a plazi  >  Šupinatí  >  Zmije obecná

FOTOGRAFIE ŽIVOČICHA

Zmije obecná

Zmije obecná  Zmije obecná  Zmije obecná  

více fotografií

ZVUKY ŽIVOČICHA

LOKALITY VÝSKYTU ŽIVOČICHA

ČLÁNKY

POZOROVÁNÍ ŽIVOČICHA

číslo :5950.00
řád :Šupinatí
čeleď :Zmijovití
rod :Zmije
druh :

Zmije obecná

vědecký název :Vipera berus
výskyt :Rozšířena téměř na celém území Evropy s výjimkou její jižní části. ČR a SR leží uvnitř areálu. Vyskytuje se zejména v lesnatých oblastech, zatímco v odlesněných kulturních nížinách chybí. Preferuje osluněná, ale současně vlhká stanoviště (paseky, vřesoviště, rašeliniště, porosty borůvčí, břehy potoků, kamenité stráně) středních až horských poloh, v ČR obvykle nad 400 m n. m. (min. 150, max. 1560 m n. m.), v SR nad 600 m n. m. (max. 2000 m n. m.). Limitujícím faktorem výskytu není nadmořská výška nebo teplota, ale vlhkost. Patří spolu s ještěrkou živorodou k nejotužilejším plazům, je dobře přizpůsobena drsnému klimatu s extrémně kolísavými teplotami.
popis :Zavalitý had, u nás dosahující délky do 80 cm, Samci jsou menší. Hlava je silně zploštělá. Zornice je svisle štěrbinovitá, duhovka červená až hnědavá. Pileus má kromě malých štítků 5 štítků velkých. Pod okem jsou 1-2 řady subokulárních štítků. Jedové zuby jsou 3-5 mm dlouhé. Hřbetní šupiny jsou zřetelně kýlnaté. Základní zbarvení samců je šedé, samic hnědé. Středem hřbetu se táhne tmavá klikatá čára u samců černá, u samic hnědá, méně výrazná. Jsou známi i černí (melaničti), vzácně i jednobarevně červenorezaví jedinci. Od nozder přes oko až na krk se táhne tmavý proužek. Samci se kromě zbarvení a menší velikosti liší od samic delším, při bázi silným ocasem.
způsob života :Plachý had. Jeho sezónní a denní aktivita závisí na počasí. Převážně loví ráno nebo navečer, v teplém létě v noci, při chladném počasí naopak ve dne. l když převážně žije na zemi, umí i plavat. Zimuje od XI do III hluboko ve skalních štěrbinách, v norách hlodavců apod., často hromadně s hady ze širokého okolí. Samci se na jaře objevují o 10-12 dní dříve než samice a mláďata. Páření probíhá v párech, v té době ztrácejí plachost. Zmije je naším jediným živorodým plazem s nepravou žloutkovou placentou. Březost trvá 4-6 měsíců. K porodům 3-24 mláďat o velikosti 12-25 cm dochází každý druhý rok v VIII-IX. Živí se drobnými savci, mláďata pak mladými ještěrkami a žábami. Na větší zvířata, než je uvedená kořist, a na člověka neútočí, jen se brání, jeli sama ohrožena. Dožívá se i více než 20 let. Je jediným naším jedovatým hadem. Neošetřené kousnutí je nebezpečné pro děti a pro lidi s alergiemi nebo srdečním onemocněním. Letální dávka jedu je pro dospělého člověka asi 15 mg. Zmije disponuje max. 5-10 mg. Uvolněné množství při jednom kousnutí je však maximálně jen 3,5 mg. Účinnost jedu závisí na fyziologickém a zdravotním stavu člověka.
poznámka :
červený seznam v Evropě :I - Nejistý stupeň ohrožení
ohrožení v ČR :ko - Kriticky ohroženýSponzor stránek