URČOVACÍ KLÍČE     -    Klíč k určování ptáků ČR

<< zpět

Hladiny stojatých vod.   (f_hladiny)

Popis prostředí. >>>    (fp)
Kachny - tvar těla jako u kachny domácí, na rozdíl od hus mají kratší krk i nohy; zobák je u kořene většinou nižší. Je výhodné začít s poznáváním kachen v době, kdy jsou samci ve svatebním šatě, tj. mezi X. a koncem V. Jejich určení je snadné a současně se naučíme znát i samice, které bývají zpravidla poblíž. Důležitým diagnostickým znakem, stejným u určitého druhu po celý rok je odlišně zbarvené políčko na křídle, tzv. "zrcátko", které bývá často ještě světle olemováno. >>>    (f02)
Morčáci - tvar těla jako u předcházejících. Charakteristickým znakem je úzký a tenký zobák. U nás obvykle jen v zimě, tj. ve svatebním šatě. >>>    (f16)
Husy a husice - na rozdíl od kachen mají delší krk, poměrně delší nohy a kratší, při kořeni obvykle vyšší zobák. Jsou většinou poněkud menší než husa domácí, jen některé druhy jsou podstatně menší nebo větší. Zbarvení po celý rok stejné: rozdíl mezi samcem a samicí nanejvýš jen v detailech. >>>    (f17)
Bernešky - podobné husám, mají relativně ještě kratší zobák. Velikost mezi druhy značně rozdílná. >>>    (f21)
Labutě - typický velmi dlouhý krk; dospělí ptáci vždy bílí, mladí většinou hnědaví. Podstatně větší než husy. >>>    (f22)
Kormoráni - typický dlouhý ocas i krk a poměrně úzký, dlouhý, na konci hákovitě zahnutý zobák. Dospělí obvykle černí. Velmi dobře se potápějí. Při sušení křídel (na břehu, kůlech, apod.) je drží delší dobu nehnutě široce rozevřená. Zobák je při plavání často namířen poněkud šikmo nahoru. >>>    (f23)
Chřástalovití - ze sedmi u nás žijících druhů plavou dva často na hladině a patří mezi hojné hnízdící ptáky: lyska černá a slípka zelenonohá. >>>    (f24)
Pelikáni - velmi velcí ptáci s mohutným zobákem a hrdelním vakem. Dospělí jsou bílí, mladí hnědaví. Velmi lehce létají. >>>    (f25)
Potáplice - velké téměř jako husa velká nebo menší. Typický je tlustý krk a špičatý, silný, dlouhý zobák, který bývá u některých druhů namířen při plavání mírně šikmo nahoru. Velmi často a na dlouhou dobu se potápějí. U nás se častěji vyskytují v prostém šatě a v šatě mládí: hřbet tmavý, spodina bílá. >>>    (f26)
Potápky - podobné potáplicím, avšak krk je zřetelně tenčí a zobák většinou značně kratší. Vždy podstatně menší: od velikosti hrdličky zahradní do velikosti kachny divoké. Těžce vzlétají a před nebezpečím se snaží uniknout potápěním a ukrytím ve vegetaci. V letu bílé pole na křídle (s výjimkou potápky malé). >>>    (f27)
Racci - dlouhokřídlí ptáci, naspodu (s výjimkou mladých jedinců) zpravidla bílí. Ocas zaoblený (případně uťatý), u nedospělých jedinců zpravidla s černou páskou při konci. Velikost značně rozdílná. Do svatebního šatu přebarvují některé větší druhy až ve 3. roce života. Určování jedinců v přechodném šatě a v prostém šatě na větší vzdálenost vyžaduje značné znalosti a praxi. Za kořistí se racci nevrhají do vody tak strmě jako rybáci a kromě toho ji někdy sbírají i při plavání na hladině. >>>    (f28)
Rybáci - celkově podobní rackům, avšak jsou podstatně menší (pouze výjimečně větší než hrdlička zahradní), nohy mají velmi krátké a ocas vždy zřetelně až nápadně hluboce vykrojen. Potravu sbírají bud' v letu s hladiny, nebo se za ní vrhají střemhlav do vody. Zobák míří v letu obvykle šikmo dolů. Rozlišení druhů ve svatebním šatě je většinou snadné, určení v prostém šatě a v šatě mládí nezřídka velmi obtížné. U nás nepřezimují. >>>    (f32)
Chaluhy - podobné rackům, silnější zobák je na konci hákovitě zahnutý. Shora většinou velmi tmavé, kořeny ručních letek bělavé (viditelné jen v letu, zespodu). Prostřední ocasní pera vždy delší (u dospělých značně prodloužena, avšak nezřídka jsou odlomena). Pronásledují často racky a rybáky a odebírají jim chycenou potravu. K nám se jen vzácně zatoulávají. >>>    (f35)
Dravci. >>>    (f36)
Drobní ptáci - velcí přibližně jako vrabec nebo poněkud větší, přeletující často nevysoko nad hladinou: Vlaštovka obecná
Drobní ptáci - velcí přibližně jako vrabec nebo poněkud větší, přeletující často nevysoko nad hladinou: Jiřička obecná
Drobní ptáci - velcí přibližně jako vrabec nebo poněkud větší, přeletující často nevysoko nad hladinou: Břehule říční
Drobní ptáci - velcí přibližně jako vrabec nebo poněkud větší, přeletující často nevysoko nad hladinou: Rorýs obecný
Drobní ptáci - velcí přibližně jako vrabec nebo poněkud větší, přeletující často nevysoko nad hladinou: Ledňáček říční
Noční hlasy. >>>    (f37)

<< zpět
Sponzor stránek