URČOVACÍ KLÍČE     -    Klíč k určování ptáků ČR

<< zpět

Tekoucí vody a jejich břehy.   (i_tekvody)

Popis prostředí. >>>    (ip)
U horských pramenišť (nad horní hranicí lesa). >>>    (i02)
U mělkých potoků v horských lesích. >>>    (i05)
U potoků či říček tekoucích mezi kopci v otevřeném terénu. >>>    (i07)
U říček či řek v lužním lese. >>>    (i08)
U řek (nebo na jejich hladinách) v otevřeném terénu v nížině. >>>    (i09)

<< zpět
Sponzor stránek