URČOVACÍ KLÍČE     -    Klíč k určování obojživelníků a plazů

<< zpět

Jak používat tento klíč.   (2pouziti)

Tento klíč je sestaven tak, aby sloužil k určování chycených živých nebo mrtvých zvířat, popřípadě dermoplastických preparátů (vycpanin). To znamená, že živočichy můžeme zblízka pozorovat, měřit tělesné rozměry a případně i vážit. Není možno podle něj určovat zvířata na dálku, podle fotografie apod. Klíč lze použít pouze k určování dospělých exemplářů, tedy nikoliv pulců a larev a juvenilních jedinců.

<< zpět      Sponzor stránek