Prirodainfo.cz  >  Články  > Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu
přečteno 5488x 08.05.2007

Vítání ptačího zpěvu: Karviná / Louky


Pro seznam všech pozorovaných druhů zvolte z levého menu POZOROVÁNÍ datum 08.05.2007, nebo klikněte tady.

Jezera s okolními loukami v Loukách jsou velice atraktivní lokalitou pro pozorování ptáků. Již předpověď počasí nevěštíla nic dobrého, ale seznam pozorovaných ptáků je dosti slušný. Nakonec pršelo jen chvíli. Nejhůř na tom jsem vlastně byl já - fotograf. Kvalita fotografií je silně poznamenaná počasím, ale pro atmosféru jsem do tohoto článku fotky umístil.

Sraz byl na okraji lokality a průvodce Daniel Křenek dnešní prohlídku zahájil krátkou besedou a knížní ukázkou ptačích druhů, které jsme očekávali potkat.

Hned po vstupu na lokalitu jsme všichni měli možnost vedle natáhnutých, ukázkových ornitologických sítí slyšet v křoví krásný zpěv slavíka obecného.

Drozd zpěvný

Budníček větší zpíval na okraji křoví kousek od vodní hladiny. Vedle ve vysoké trávě zpívala cvrčilka zelená.

Z vyhlídkového místa jsme měli možnost pozorovat potápky roháče na hnízdě, poláky velké na hladině, racky chechtavé, 2 páry rybáka obecného a chvílemi na okraji vodní plochy a rákosi bylo možnost vidět kachny divoké, čírky obecné a kopřivky obecné.

Lyska černá si postavila hnízdo kousek od hráze na okraji polámaného rákosí a divila se, že ji rušíme.

Některé čejky chocholaté si vybraly místa na hnízdění na okrajích rákosí. Netypicky. Vždy jsem je vídával na otevřených plochách.

Za rákosím na bahnité struze jsme slyšeli občasný tok vodouše rudonohého. Jelikož se schýlovalo k dešti tak bylo dnešní vítání ptačího zpěvu kolem poledne ukončeno. Já jsem se rozhodl prozkoumat ještě ty bahnité místa s vodouši. Místo očekávaného vodouše rudonohého přiletěl vodouš bahenní a procházel se spolu s kulíky říčními po okrajích bahna.

Počasí se najednou umoudřilo a ukázalo se sluníčko. Během chvílkového zastavení na okraji křoví přiletěl pisík obecný a prozradil svoje hnízdo. Zašel jsem si do auta pro přenosný kryt a chvíli se tam zdržel.

V krytu už toho kromě pisíka moc vidět nebylo, ale bylo krásně slyšet cvrčilky říční, kukačku obecnou i žluvu hajní.

 

Leszek Madzia

LOKALITA

Karviná / Louky ...
Karviná / Louky
Zajímavá lokalita

Lokalita leží v katastrálních územích Karviná-Darkov (severní okraj lokality) a Karviná-Louky (většina plochy lokality).

Jde o rozsáhlou poklesovou kotlinu, která se vyvinula důlní činností před několika lety na ploše trvalých trávních porostů a neustále se vyvíjí.

zpět na články nahoru