LOKALITY

Prirodainfo.cz  >  Lokality >  Kuchyňka

Kuchyňka

typ lokality: Zajímavá lokalita

POPIS LOKALITY

Přírodní památka Kuchyňka je skalnatý vrch cca 242 m.n.m., který v období druhohor vyčníval nad hladinu moře zaplavujícího českou kotlinu. Z této doby se zde také nalézají četné zkameněliny. Ve starších čtvrtohorách Kuchyňku obýval člověk aurignacienský. Kuchyňka je významnou lokalitou i tím, že se zde zachovala izolovaná stanoviště typu skalních stepí, lad a pastvin, které se v okolí Prahy příliš hojně nevyskytují.


Brázdim / Starý Brázdim

Brázdim / Starý Brázdim

orientační zobrazení mapovacích kvadrátů

Z ENCYKLOPEDIE - NACHÁZEJÍCÍ SE V LOKALITĚ

SAVCI


OBOJŽIVELNÍCI a PLAZI