LOKALITY

Prirodainfo.cz  >  Lokality >  Rybník Kotvice

Rybník Kotvice

typ lokality: PR

POPIS LOKALITY

Katastrální území: Albrechtičky
Rozloha: 60,56 ha, ochranné pásmo nevyhlášeno
Datum vyhlášení: 10.3.1970

Charakteristika : Rybník s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Význačná lokalita kotvice plovoucí.

Hlavním důvodem ke zřízení této přírodní rezervace je ochrana mělkého rybníčku s přilehlými lužními fragmenty a rybničních biocenoz s množstvím vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Z nejvýznamnějších druhů rostlin se zde nachází kotvice plovoucí (Trapa natans L.), nepukalka vzplývavá (Salvinia natans L.) a další. Porosty vodních a bahenních rostlin jsou vyhledávány ke hnízdění a úkrytu vodními a bahenními živočichy, zejména z říše ptactva.


Albrechtičky

Albrechtičky

orientační zobrazení mapovacích kvadrátů

FOTOGALERIE - fotografováno na lokalitě

Kormorán velkýVolavka popelaváVolavka popelaváVolavka popelaváVolavka popelaváVolavka popelaváVolavka popelaváVolavka popelavá
Pisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecný
Pisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýVodouš bahenníVodouš bahenníVodouš bahenníVodouš bahenníVodouš bahenní
Vodouš kropenatýVodouš kropenatýVodouš kropenatýVodouš kropenatýVodouš kropenatýVodouš kropenatýSlípka zelenonoháSlípka zelenonohá
Slípka zelenonoháSlípka zelenonoháSlípka zelenonoháSlípka zelenonoháSlípka zelenonoháSlípka zelenonoháRacek chechtavýRacek chechtavý
Racek chechtavýKormorán velkýKormorán velkýKormorán velkýKormorán velkýKormorán velkýKormorán velkýKormorán velký
Kormorán velkýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýPisík obecnýHusa velká
Moták pochopMoták pochopMoták pochopMoták pochopMoták pochopKormorán velkýPotápka černokrkáPotápka černokrká
Potápka černokrkáPotápka černokrkáPotápka černokrkáPotápka černokrkáPotápka černokrkáPotápka černokrkáPotápka maláRacek chechtavý
Racek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavý
Racek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýPolák velkýPolák velký
Polák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velký
Polák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velký
Polák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák velkýPolák chocholačka
Rákosník velkýRákosník velkýKormorán velkýKopřivka obecnáKopřivka obecnáKopřivka obecnáKopřivka obecnáKopřivka obecná
Kopřivka obecnáKopřivka obecnáKopřivka obecnáČervenka obecnáSlípka zelenonoháSlípka zelenonoháSlípka zelenonoháPotápka malá
Strnad rákosníStrnad rákosníStrnad rákosníRákosník velkýRacek chechtavýRacek chechtavýRacek chechtavýKachna divoká
Labuť velkáLabuť velkáLabuť velkáLabuť velkáLabuť velkáLabuť velkáKormorán velkýChřástal kropenatý
Chřástal kropenatýHusa velkáHusa velká

ČLÁNKY

S fotovorem na Kotvici

Plný euforie z prvního testování nového fotovoru jsem využil volnější chvíle a jak jsem služebně projížděl kolem Albrechtiček tak mě to přimo táhlo na Kotvici.

POZOROVÁNÍ

zpět na lokality nahoru